25.11.21 DI Life Science Nyheder

Ny ordning skal øge antallet af patenter i danske SMV´er

Små og mellemstore danske virksomheder halter efter internationalt, når det handler om at tage patent på deres teknologiske opfindelser. Derfor lancerer erhvervsminister Simon Kollerup nu en ny tilskudsordning på 3 mio. kr. årligt over de næste tre år til virksomhedernes patentansøgning.

Fra mandag den 8. november kunne små og mellemstore danske virksomheder søge om offentligt tilskud til at få patent på deres teknologiske opfindelser. Sammen med et bredt flertal i Folketinget har erhvervsminister Simon Kollerup afsat årligt 3 mio. kr. fra 2021-23 til en såkaldt patentvoucherordning.

Med en patentvoucher er det muligt at få tilskud til omkostninger relateret til en patentansøgning. Det kan fx være udgifter til en privat rådgiver, forundersøgelser eller selve ansøgningsgebyret. Du kan søge om at få dækket 75 pct. af omkostningerne og maksimalt få 75.000 kr. i tilskud pr. år. Det vil sige, at du selv skal betale 25 pct. af omkostningerne.

Alle midlerne for 2021 er allerede brugt. Det forventes at den næste ansøgningsrunde åbner i løbet af 1. kvartal 2022.

Praktisk information

Du skal opfylde en række krav for at kunne søge tilskud til omkostningerne i forbindelse med dit patentansøgningsforløb. Disse omfatter:

  • Du skal være SMV
  • Du skal have et aktivt CVR-nummer
  • DU skal have gennemført et IP-tjek
Trin 1: Gennemfør et IP-tjek

Kontakt dit lokale erhvervshus og få et gratis IP-tjek af din virksomhed. IP-tjekket skal sikre, at der er potentiale i din virksomhed.

Når du har gennemført IP-tjekket, udsteder erhvervshuset et certifikat til din virksomhed. Det skal du bruge, når du ansøger om voucheren. 

Har du allerede gennemført et IP-tjek, kan du henvende dig til dit erhvervshus og få udstedt et certifikat. Hvis det, når ordningen åbner, er mere end tre måneder siden, at du har gennemført IP-tjekket, skal du være opmærksom på, at din erhvervshuskonsulent kan stille dig en række opfølgende spørgsmål om status på din opfindelse.

Trin 2: Indlever ansøgning

Ansøg om patentvoucher hos Erhvervshus Nordjylland.

Voucherordningen åbnede 8. november 2021, og alle midler er allerede brugt. Vi forventer, at næste ansøgningsrunde åbner i løbet af 1. kvartal 2022. Ansøgningsskemaet vil være tilgængeligt, når voucherordningen åbner igen.  

Trin 3: Modtagelse af voucher

Hvis din ansøgning bliver godkendt, modtager du en patentvoucher, som giver tilskud op til 75.000 kr. og maksimalt 75 pct. af de afholdte omkostninger. Voucheren dækker udgifter til ydelser, som er påbegyndt efter modtagelse af voucheren. Senest 12 måneder efter du har modtaget voucheren, skal du have afholdt og betalt den sidste udgift samt anmodet om udbetaling. Ordningen giver mulighed for løbende udbetaling af afholdte udgifter. 

 Læs mere om voucherordningen på Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside.

Relateret indhold