09.12.21 DI Life Science Nyheder

Arbejdspladserne kan spille en stor rolle i folks sundhed – DI afholder konference om emnet

Hvor stor en rolle spiller arbejdspladserne i danskernes sundhed? Og bør de overhovedet spille en rolle? Det er nogle af de spørgsmål, vi vil blive besvare den 25. januar, når DI Life Science sammen med 3F, F&P, HK-privat, Pharmadanmark, Ældresagen, Pfizer og Københavns Kommune konference om fremtidens sundhedsfremme og forebyggelse på arbejdspladsen.

Som befolkning bliver vi ældre og ældre, og det er desværre med til at betyde, at vi bliver flere og flere kronikere. Det er til sammen med til at svække arbejdsudbuddet, hvor vi allerede nu ser udfordringer. På sigt vil det have store konsekvenser for finansieringen af vores velfærdssamfund, som vi kender det i dag. Derudover er uligheden i sundhed også et stort problem. Det er svært at håndtere, da det i forvejen er svært at få fat i de mennesker, der har det største behov for hjælp med sundheden.

Hele spørgsmålet om tilbudsordningen af sundhedstiltag, som man ser i mange virksomheder er blevet op til debat, da der sås tvivl om, hvorvidt det er den rette løsning. Der skal i højre grad arbejdes på at finde en løsning, der favner bredt og får fat i så mange som muligt.

Vi kan ikke komme uden om, at arbejdspladserne fylder en stor del, når man taler om danskernes generelle sundhedstilstand. I Danmark har vi en stærk arbejdsmiljø-kultur, og i forlængelse af den, har flere og flere arbejdspladser i de seneste år integreret sundhedsfremme. Arbejdspladserne tilbyder bl.a. tilbud om rygestop, tilbud om træning i arbejdstiden og om sund kost i kantinen. Men det er nu tid til, at modellen skal gentænkes.

Sundhed har en stor betydning for arbejdsudbud, sygefravær og sundhedsøkonomi. Virksomheder vinder ved at investere i sundhedsfremme på arbejdspladser, da man på den måde kan sikre en sund arbejdsstyrke med højere produktivitet og trivslen samt lavere sygefravær.

Faktum er, at 3 ud af 4 virksomheder allerede har indført politikker med tiltag med minimum én af KRAMS-faktorerne, som dækker over kost, rygning, alkohol, motion og stress. Og det virker. Af de virksomheder, der har indført sundhedspolitik, har mange bl.a. oplevet positive effekter på sygefraværet. Det viser sig altså at være en gevinst at indføre deciderede politikker frem for at lade det være et tilbud for medarbejderne.

Konferencen d. 25. januar 2022 forsøger at samle alle trådene og finde svar på, hvordan vi får involveret samtlige parter for at implementere de gode løsninger på arbejdspladserne i Danmark, så vi får sund og stærk arbejdsstyrke med flere sunde og aktive leveår til danskerne.

Tilmeld dig arrangementet

Fremtidens forebyggelse på arbejdspladsen 2022

Relateret indhold