Getty Images
10.02.21 DI Life Science Nyheder

Biotekvirksomheder får mulighed for at deltage i nyt pilotprojekt

Erhvervsstyrelsen påbegynder nyt pilotprojekt der bidrage til en grøn genstart af erhvervslivet efter coronakrisen, samt fremme udviklingen af nye mindre klimabelastende biotek-løsninger.

Coronapandemien udfordrer fortsat dansk erhvervsliv, og bl.a. står de eksportorienterede erhverv i en usikker situation. Samtidigt giver coronapandemien også nye erhvervs- og eksportmuligheder for nogle erhverv, blandt andet på det grønne område. Dansk økonomi er stærkt afhængig af udviklingen i verdensøkonomien og på eksportmarkederne og på længere sigt af, hvordan danske eksportvirksomheder klarer sig igennem coronakrisen. I oktober 2020 indgik regeringen derfor sammen med Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet en politisk aftale om Genstart af dansk eksport.

Med regeringens opfølgning på anbefalingerne fra genstartsteamet igangsættes et pilotprojekt i Erhvervsstyrelsen, der i samarbejde med relevante myndigheder og biotek-virksomheder skal adressere konkrete barrierer og muligheder inden for bio-solutions. Indsatsen skal bidrage til en grøn genstart af erhvervslivet og til at fremme udvikling af nye grønne løsninger, som kan mindske klimabelastningen og samtidig styrke danske virksomheders internationale konkurrenceevne og eksport.

Forløbene kan søges af iværksættere, virksomheder eller andre aktører, som arbejder med nye forretningsmodeller eller teknologi inden for bio-solutions og som er stødt på barrierer, f.eks. regulatoriske.

Definition af bio-solutions

Udvikling af nye bioteknologier, -materialer og -løsninger som kan udgøre et alternativ til traditionelle, fossile produktionsmetoder, processer og produkter, fx ved brug eller udvikling af nye enzymer, bakterier og proteiner.

 

Ved at deltage i projektet får iværksættere eller virksomheder mulighed for at kortlægge, hvad reguleringen konkret betyder for den nye løsning eller teknologi, de er i gang med at udvikle. Derudover får iværksættere og virksomheder løbende og koordineret vejledning fra relevante myndigheder, når de har spørgsmål til gældende regler eller støder på reguleringsmæssige barrierer undervejs i forløbet.

Alle iværksættere og virksomheder har lige adgang til at søge ordningerne. Der vil være åbenhed om resultaterne af ordningerne for at sikre lige konkurrencevilkår. Derudover skal forsøg ske inden for rammerne af gældende regulering. Der vil i ordningerne være fokus på at fastholde beskyttelse af sikkerhed, sundhed og miljø.

Optagelseskriterier og ansøgning

  1. Projektets gennemførelse er udfordret af en regulatorisk barriere
  2. Projektet er innovativt og fremmer den grønne omstilling
  3. Projektets løsning tilbydes endnu ikke kommercielt
  4. Projektet er modent til at indgå i et testforløb

Læs mere og send ansøgning via Virk.dk

For spørgsmål kontakt sekretariatet i Erhvervsstyrelsen: nyeforretningsmodeller@erst.dk

Rikke Bruun Uggerhøj
Skrevet af:

Rikke Bruun Uggerhøj

Peder Søgaard-Pedersen

Peder Søgaard-Pedersen

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3945
  • Mobil +45 2128 6755
  • E-mail peso@di.dk

Relateret indhold