Colourbox
04.03.21 DI Life Science Nyheder

DI opretter ny taskforce, der blandt andet skal sikre bedre adgang til sundhedsdata

Coronakrisen har sat fokus på værdien af stærkt digitaliserede samfund. Endnu bedre digitale muligheder vil give danskerne flere sunde og aktive leveår og samtidig være en rigtig god forretning for life science-industrien.

En sideeffekt ved coronapandemien er, at den har blotlagt det digitale styrkeforhold mellem verdens lande. De lande, der som Danmark ligger i front på digitalisering, har haft en afgørende fordel i kampen mod corona, mener Kristian Villumsen, der er adm. direktør i Coloplast.

"Vi har set en række digitale sundhedsløsninger, som er blevet udviklet i tæt samarbejde mellem virksomheder og sundhedsvæsenet, og jeg synes, at covid-krisen om noget har vist os værdien af offentligt/privat samarbejde på sundhedsområdet."

Dette er der mange eksempler på fortæller han:

Det er lige fra videokonsultationer med din læge eller din psykolog til covid-testresultater på mobilen og patienter med kroniske obstruktive lungesygdomme, som får adgang til telemedicin og hjemmemonitorering. Mon ikke også, at vi inden længe får et digitalt coronapas Kristian Villumsen, adm. direktør i Coloplast

Blandt en række danskere topledere er indtrykket dog, at coronakrisen i mange lande har fremskyndet den digitale transformation, og at Danmark kan risikere at blive overhalet digitalt inden for de kommende år. Det er baggrunden for, at Dansk i sidste uge præsentere planerne for en række topmøder, der skal samle topledere fra danske virksomheder i en taskforce, der skal komme med indspil til den kommende digitaliseringsstrategi fra regeringen.

Blandt et af de fire udvalgte indsatsområder for indsatsen er sundhedsdata. Adm. Direktør i Coloplast, Kristian Villumsen, er en af de topledere, der kommer til at deltage i arbejdet, og ifølge ham er det netop adgangen til sundhedsdata, der er et overskyggende tema, der skal adresseres, når det kommer til digitaliseringspotentialet inden for lige science.

"Jeg tror, at det er ret veldokumenteret efterhånden, at de danske sundhedsdata er blandt de mest attraktive i verden" fortæller adm. Direktør i Coloplast Kristian Villumsen.

Udfordringen er ifølge Kristian Villumsen, at adgangen til sundhedsdata både for virksomheder og forskningsinstitutioner er ret besværlig i dag.

Foto: Coloplast / PR
"Der er ikke noget samlet overblik over tilgængelige data, datatyper og kvalitet. Adgangskriterier og procedurer er kompliceret, og der er ofte ret lange sagsbehandlingstider, og så er der også barrierer for at samkøre tingene på tværs af registrer. Kristian Villumsen, adm. direktør i Coloplast

I life science-industrien venter man stadig utålmodigt på, at regeringen inden længe ventes at præsentere sin nye strategi for life science. Allerede i december udtalte erhvervsminister Simon Kollerup (S), at han ser data som en af hjørnestenene i den kommende life science-strategi.

Læs mere om indsatsen her.

Relateret indhold