Getty Images
11.03.21 DI Life Science Nyheder

Fælles indgang til sundhedsdata skal styrke forskning og udvikling

Regeringen og Danske Regioner samarbejder om udviklingen af en fælles indgang til dataoverblik, vejledning og ansøgning om adgang til sundhedsdata til forskning.

Danmark har lang erfaring med at indsamle information i nationale sundhedsregistre, kliniske kvalitetsdatabaser og biobanker. Derfor er vores sundhedsdata unikke og blandt verdens bedste. De giver gode muligheder for værdifuld sundhedsforskning og udvikling af nye behandlinger, produkter og innovative løsninger på sundhedsområdet. 

Forskere og virksomheder har imidlertid vanskeligt ved at få overblik over tilgængelige offentlige sundhedsdata. Det viser en analyse af deres behov og barrierer. Samtidig viser analysen, at forskere og virksomheder har svært ved at gennemskue krav og processer for ansøgning om adgang til sundhedsdata. 

Derfor samarbejder regeringen og Danske Regioner om udviklingen af en fælles indgang til dataoverblik, vejledning og ansøgning om adgang til sundhedsdata til forskning.    

Dels et såkaldt Datalandkort, der skal give et samlet digitalt overblik over danske sundhedsdatakilder og dataansvarlige institutioner på statsligt og regionalt niveau. Derudover en vejledningsfunktion og endelig en fælles digital ansøgningsportal for ansøgninger om forskningsbrug af sundhedsdata på tværs af myndigheder på statsligt og regionalt niveau.

Den nye fælles indgang kan bruges til at styrke den danske førerposition inden for sundhedsforskning.

Regeringen forventes at præsentere sin life science-strategi i nær fremtid.

Læs mere her.

Analyse af virksomheder og forskeres behov og barrierer for adgang til offentlige sundhedsdata

Download
Rikke Bruun Uggerhøj
Skrevet af:

Rikke Bruun Uggerhøj

Relateret indhold