16.03.21 DI Life Science Nyheder

Flere overlever kræft i Danmark

Ny evaluering af Kræftplan IV viser, at Danmark for første gang når samme niveau i kræftoverlevelser som vores nordiske naboer. På ti år er andelen af patienter, der overlever kræft efter 5 år, steget fra gennemsnitlig 59 pct. til 66 pct. for mænd og 68 pct. for kvinder.

Danmark er blevet langt bedre i kampen mod kræft, og ny statusopgørelse efter fire år med Kræftplan IV viser, at statistikkerne går den rigtig vej.

”Regionerne arbejder hver dag hårdt for, at så mange som muligt overlever en kræftsygdom. Det er meget glædeligt at se, at det kan aflæses i statistikkerne, at vi generelt har løftet kræftbehandlingen i Danmark,” siger Stephanie Lose, formand for Danske Regioner.

Kræftplan IV blev fremlagt i 2016 og efterfølgende finansieret gennem aftalerne for finansloven 2017 og satspuljen for 2017-2020. Målsætningen med Kræftplan IV har været:

  • At kræftoverlevelsen i Danmark i 2025 er på niveau med de bedste af vores nordiske nabolande.
  • At der i 2030 er en røgfri generation af børn og unge.
  • At 90 procent af alle kræftpatienter i 2020 oplever, at de har en patientansvarlig læge, der sikrer sammenhæng og tryghed i patientens forløb.

”Der er sat rigtig mange gode ting i søen igennem de seneste år, og mange regioner vil holde fast i disse initiativer. Kræft er stadig den sygdom, der slår flest mennesker ihjel, og derfor vil vi også hele tiden søge at forbedre behandlingen. Det kan særligt være ved at forebygge mere, styrke den tidlige opsporing af kræft og sammen med kommunerne sikre en god opfølgning efter kræftsygdomme for de patienter, der lider af senfølger,” siger Stephanie Lose.

Læs mere om Kræftplan IV på Sundhedsministeriets hjemmeside

Relateret indhold