Getty Images
04.03.21 DI Life Science Nyheder

Kliniske forsøg gør Danmark til en stærkere life science nation

Kliniske forsøg er en forudsætning for udviklingen af medicin, medicinsk udstyr, nye behandlingsmetoder og en stærk life science sektor. En analyse af rammevilkår for tiltrækning af kliniske forsøg viser, hvordan Danmark bliver et mere attraktivt værtsland for kliniske forsøg.

Hvert år bruger life science virksomheder milliarder af kroner på kliniske forsøg, som medvirker til udviklingen af nye produkter og undersøger behandlingsmetoders effekter. Danmark er et af de lande, der er vært for flest kliniske forsøg i forhold til indbyggertallet, men den globale konkurrence er stigende. På vegne af Erhvervsministeriet har Iris Group udarbejdet en analyse, der viser, hvordan vi i Danmark kan skabe bedre rammevilkår for kliniske forsøg i Danmark.

Høj faglighed og mere fokus på rekruttering og prissætning

Analysen viser blandt andet, at klinisk forskning i Danmark ligger på et højt niveau, ligesom det danske sundhedspersonale har et stærkt ry, når det gælder kompetencer og samarbejdsevner.

Samtidig peger analysen på, at Danmark står mindre stærkt i forhold til andre vigtige rammevilkår. Vilkår som blandt andet tiden til at udføre kliniske forsøg på de danske hospitaler, rekruttering af patienter og en gennemsigtig prissætning, så virksomhederne ved, hvad kliniske forsøg koster på de danske hospitaler.

Denne tendens genkendes af Peder Søgaard-Pedersen, der er chef for DI Life Science:

"Vi har jo alle sammen forståelse for, at sundhedsvæsenet har været underdrejet under covid-19, men også før har vi oplevet to udfordringer: Det ene er, at hele ansøgningsprocessen omkring kliniske forsøg har været længere, end flere af vores medlemmer oplever, at det er på andre sammenlignelige markeder."

”Den anden del af det er, at tiden er nødt til at være til det. Det kliniske personale er nødt til at være til rådighed og have incitament til at bruge tid på det her. Virkeligheden er i dag, at mange i det kliniske personale ender med at bruge deres fritid på det,” siger Peder Søgaard-Pedersen.

Peder Søgaard-Pederen mener, at en måde at skabe incitamenter på er at sætte mål for kommercielle forsøg i hospitalernes driftsaftaler, udbetaling af aktivitetsbaserede midler samt point til sundhedspersonale, der udfører kliniske studier.

Selvom analysen viser, at den kliniske forskning i Danmark ligger på et højt niveau er der stadig plads til at forbedre kvaliteten. Analysen peger blandt andet på, at kvaliteten af kliniske forsøg kan fremmes gennem flere samarbejdsprojekter mellem Nationalt Genom Center og kliniske fagmiljøer, og at det både kan være en opgave for Innovationsfonden og private fonde at medfinansiere sådanne projekter. Samtidigt bør samarbejdet mellem universiteter og hospitaler om klinisk forskning styrkes, så flere opfindelser fra forskningen kan omsættes direkte til nye lægemidler og behandlingsmetoder.

Det nationale Genom Center er en stor satsning og noget, vi kan være ret stolte af i Danmark. Der er slet ikke nogen tvivl om, at der skal være en kobling mellem institutionen og de kliniske fagmiljøer. Det er et af de steder, hvor vi er med til at udvikle ny teknologi og løsninger, så det er bestemt også noget, vi ser musik i. Peder Søgaard-Pedersen, Underdirektør

I analysen fremhæves erfaringerne fra Region Hovedstaden med såkaldte Kliniske Akademiske Grupper, som et forbillede, der kan kopieres andre steder i landet.

Analysen foreslår også, at der arbejdes med at styrke prisgennemsigtigheden i de kliniske forsøg. Det anbefales derfor, at staten og regionerne undersøge mulighederne for at etablere en mere gennemsig prisstruktur for gennemførelse af kliniske forsøg ved de danske hospitaler og samtidigt undersøger nærmere, om der kan udvikles et værktøj, som virksomhederne kan benytte til at estimere omkostningerne ved at gennemfører kliniske forsøg i Danmark.

Dette forslag møder stor opbakning fra chef for DI Life Science:

"Det er jo ikke ensartet, og det kan være svært på forhånd for virksomheden at vide, hvad det kommer til at koste. For alle private virksomheder er det jo at foretrække med gennemsigtighed, så man kan planlægge, hvad det kommer til at koste, og hvor lang tid det kommer til at tage. Det er bestemt vigtigt," siger Peder Søgaard-Pedersen.

Læs hele analyse om rammevilkår for dansk life science industri

Download
Rikke Bruun Uggerhøj
Skrevet af:

Rikke Bruun Uggerhøj

Relateret indhold