Getty Images
19.03.21 DI Life Science Nyheder

Medicinalindustrien udgør større og større andel af danske selskabsskatter

Medicinalindustrien bidrager fortsat med en voksende andel af de danske selskabsskatter og er dermed –også på dette punkt – en stor bidragsyder til samfundsøkonomien.

Medicinalindustrien og dens vækst er og bliver fortsat en aldeles vigtig faktor for dansk økonomi. Medicinalvirksomhederne bidrog i 2019 med 8967 mio. kr. i selskabsskat, hvilket er en markant stigning fra 7166 mio. kr. i 2018. De 8967 mio. kr. som medicinalindustrien bidrog med i 2019 udgjorde 12,3 pct. af de samlede danske selskabsskatter for året.

Kilde: Statistiskbanken tabel SELSK3

Også eksporten for danske lægemidler er stigende. Ved udgangen af 2020 udgjorde lægemiddeleksporten 19,5 pct. af den samlede vareeksport – en andel, der er steget fra 17,3 pct. i 2019. Samlet udgør eksporten af danske lægemidler 136 mia. kr. i 2020 mod 127 mia. kr. i 2019.

Læs også: Dansk lægemiddeleksport slår igen rekord

Caroline Louise Westergaard

Caroline Louise Westergaard

Konsulent

  • Direkte +45 3377 3543
  • Mobil +45 2943 2572
  • E-mail calw@di.dk

Relateret indhold