26.03.21 DI Life Science Nyheder

Nyt, stort projekt skal skabe flere forskningsbaserede virksomheder i Danmark

Med en bevilling på 75 mio. kr. fra VILLUM FONDEN ser et nyskabende og ambitiøst projekt dagens lys: Spin-outs Denmark. Formålet med projektet er at skabe flere virksomheder, der udspringer fra de stærke danske forskningsmiljøer ved alle landets otte universiteter.

Spin-outs Denmark er et unikt samarbejdsprojekt i en dansk og europæisk sammenhæng.  Projektet skal løfte både antallet og kvaliteten af de forsknings- og teknologibaserede virksomheder, der udspringer fra de danske universiteter. Formålet med projektet er også at skabe flere jobs for højtuddannede og understøtte udviklingen af et nationalt økosystem af akademiske iværksættere.

Baggrunden for projektets tilblivelse er, at Danmark har et stort uforløst potentiale og overgås af sammenlignelige europæiske lande og regioner, når det gælder etablering af nye virksomheder og kommercialisering i verdensklasse. Det vil sige, den forretningsskabelse, der udspringer fra forskningen og den innovation, som den giver muligheder for. Det skal der nu laves om på.

For at adressere disse udfordringer, har Spin-outs Denmark som projekt defineret tre hovedmål:

  • At øge universiteternes kapacitet og kompetencer i teknologioverførslen.
  • At øge antallet af forskere, der bliver iværksættere.
  • At opbygge et stærkt og velfungerende iværksætterifællesskab.

Bevillingen på 75 mio. kr. finansierer det femårige forløb, og det er Syddansk Universitet (SDU), der leder, koordinerer og driver projektet i et tæt samarbejde med landets øvrige syv universiteter.

Læs mere om Spin-outs Denmark

Fact-sheet

For yderligere information kontakt venligst

Syddansk Universitet (SDU)
Chef for SDU RIO
Søren E. Frandsen
+45 29 25 86 90
sfr@sdu.dk

Presse- og kommunikation
Susanne Siig Petersen
+45 6550 9407
susp@sdu.dk

VILLUM FONDEN
Kommunikationsrådgiver
Anna Høxbro Bak
+45 22 64 03 55
aba@veluxfoundations.dk

Rikke Bruun Uggerhøj
Skrevet af:

Rikke Bruun Uggerhøj

Relateret indhold