Sundhedsstyrelsen ændrer vaccineplanen og forventer, at alle danskere færdigvaccinerede d. 25. juli 2021.

Getty Images
17.03.21 DI Life Science Nyheder

Sundhedsstyrelsen justerer vaccinationsplanen

Sundhedsstyrelsen justerer vaccinationsindsatsen, så den i meget højere grad prioriteres efter alder. Det sker på baggrund af de hidtidige erfaringer og for at være klar til den storskalavaccination, som vi forventer at gå i gang med, når der tages hul på målgruppe 10.

Sundhedsstyrelsen oplyser, at strategien for vaccinationsindsatsen mod COVID-19 fortsat er, at personer med størst risiko for alvorlig sygdom vaccineres først, og at flest muligt vaccineres på kort tid. Da høj alder er en væsentlig selvstændig risikofaktor for at blive alvorligt syg med COVID-19, vurderer styrelsen, at det er afgørende, at vaccinationsindsatsen lægges om nu, så alder bliver udslagsgivende for, hvornår man får tilbud om vaccination.

Derudover forventer Sundhedsstyrelsen at modtage store mængder vacciner i særligt april, maj og juni måned, hvilket gør behovet betydeligt mindre for at prioritere så skarpt for at sikre fremskyndet vaccination til bestemte målgrupper, da det ofte kun vil være få uger, der adskiller målgruppernes plads i køen, hvis den hidtidige plan var fulgt. Derfor bliver de tre sidste målgrupper, gruppe 10, 11 og 12, lagt sammen til én, som udrulles alene efter alderskriterier.

Ifølge den nye vaccinationsplan, forventes alle danskere at være færdigvaccineret senest den 25. juli.

Find vaccinationskaldenderen på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Rikke Bruun Uggerhøj
Skrevet af:

Rikke Bruun Uggerhøj

Relateret indhold