Dansk Industris hovedsæde, Industriens Hus, dannede fredag d. 16. april 2021 rammen for regeringens fremlæggelse af en strategi for life science industrien. Ministrene Ane Halsboe-Jørgensen, Magnus Heunicke, Simon Kollerup og DI's adm. direktør Lars Sandahl Sørensen deltog i præsentationen.

Foto: Andreas Beck/Erhvervsministeriet
26.04.21 DI Life Science Nyheder

Demant og DI: Ambitiøs ny life science-strategi med flere gode tiltag

Fredag d. 16. april lancerede regeringen sin længe ventede life science-strategi, der skal understøtte nye innovative sundhedsløsninger, god patientbehandling, flere arbejdspladser, øget eksport samt vækst og velfærd i Danmark.

Opinon af Søren Nielsen, adm. direktør, Demant, og Lars Sandahl Sørensen, adm. direktør, DI. Bragt i Børsen fredag d. 16. april 2021.

Den globale konkurrence om investeringer i bedre medicin, vacciner, medicinsk udstyr og sundhedsløsninger er kun intensiveret med coronakrisen

Vi vil gerne kvittere for et ambitiøst udspil. Sammen med tidligere initiativer vil udspillet sikre bedre vilkår for life science-branchen, der forsker, udvikler og leverer medicin, medicinsk udstyr og andre sundhedsløsninger til sundhedsvæsenet.

Danmarks life science-virksomheder eksporterer for mere end 150 mia. kr. årligt, og branchen er i dag et af Danmarks største eksporterhverv.

Vi vil særligt rose regeringen for at styrke dansk forskning på sundhedsområdet. Grundlaget for udvikling af ny innovativ medicin, medicinsk udstyr og sundhedsløsninger er i høj grad baseret på private forskningsinvesteringer og adgang til gode sundhedsdata.

Her har regeringen allerede taget et vigtigt skridt ved at være med til at forlænge forskningsfradraget til 2022 med den grønne skattereform. Med life science-strategien etableres nu en fælles indgang til sundhedsdata plus en sikker national analyseplatform til forskning med sundhedsdata. Det er rigtig positivt.

Foran os – i skyggen af corona – står endnu en fælles udfordring. Fire ud af ti danskere lever med mere end en kronisk lidelse. En udvikling, der desværre tager til i styrke, og som har en social slagside.

Derfor er det positivt, at regeringen med life science-strategien nu vil nedsætte en taskforce, der skal udvikle nye indsatser målrettet kronisk sygdom og ulighed i sundhed. Her bidrager life science-branchen gerne til løsningerne.

Forskningsfradraget permanent
Forskningsfradraget har Folketinget tidligere forlænget til 2022. For at bevare investeringerne i bedre sundhedsløsninger og branchens stærke eksport er det vigtigt, at forskningsfradraget snart bliver gjort permanent, og at loftet på merfradrag løftes.

Samtidig er det vigtigt, at politikerne sætter ind for at uddanne flere og holde på udenlandske dygtige studerende inden for de naturvidenskabelige fag.

Ved både at forbedre rammevilkårene og fradrag for forskningen og samtidig uddanne flere inden for life science, kan vi fastholde og helst øge investeringerne i danske sundhedsløsninger og arbejdspladser – også fra udenlandske virksomheder med aktiviteter i Danmark.

Udvikling og godkendelse af nye sundhedsløsninger er – under normale omstændigheder – en langsommelig affære.

Derfor er life science-virksomhederne nødt til at have sikkerhed for, at de roligt kan lægge deres langsigtede forskning og udvikling i Danmark.

Den globale konkurrence om investeringer i bedre medicin, vacciner, medicinsk udstyr og sundhedsløsninger er kun intensiveret med coronakrisen. Alle lande har øget deres fokus på sundhed.

Derfor er det afgørende, at Danmark ikke mister terræn på et strategisk vigtigt område som udvikling af nye sundhedsløsninger.

Samarbejde om danskernes sundhed
Den ny life science-strategi er et ambitiøst skridt i den rigtige retning. Men vi vil samtidigt opfordre til, at regeringen følger udspillet op med en lige så ambitiøs sundhedsaftale senere på året.

Den skal skabe grundlag for et stærkt offentligt-privat partnerskab om bedre forebyggelse, tidligere opsporing og diagnosticering samt behandling af kroniske lidelser.

Et sådant offentligt-privat samarbejde vil vi opfordre til bliver et forpligtende partnerskab mellem politikere og virksomheder, hvor regeringen og Folketinget sikrer optimale vilkår for forskning og udvikling.

Politikere, sundhedsvæsen og virksomheder bør i fællesskab etablere verdens bedste sundhedsvæsen, hvor virksomhederne forsat øger sine forskningsinvesteringer og eksport fra Danmark.

I vores øjne skal dette partnerskab have en fælles målsætning – på linje med klimamålsætningen – om at danskerne skal have flere sunde og aktive leveår.

Og gennem udvikling af innovative sundhedsløsninger skal Danmark endvidere bidrage til mere sundhed i resten af verden.

Sådan en fælles målsætning vil kræve politisk vilje og mod. Men hvis vi lykkes med dét i fællesskab, kan vi oven på den ny life science-strategi gøre Danmark til et sundhedsmæssigt fyrtårn til gavn for borgerne i både Danmark og resten af verden.

Peder Søgaard-Pedersen

Peder Søgaard-Pedersen

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3945
  • Mobil +45 2128 6755
  • E-mail peso@di.dk

Relateret indhold