Getty Images
07.04.21 DI Life Science Nyheder

Ny hjemmeside skal gøre det lettere at forske i sundhedsdata

Sundhedsdatastyrelsen har nu lanceret den første version af hjemmesiden ’Én indgang til sundhedsdata’, der skal lette vejen for forskere – fra idé til ansøgning.

Det skal være lettere for forskere og virksomheder at få overblik over sundhedsdata, få vejledning om ansøgningsproces og ansøge om adgang til sundhedsdata, så data i højere grad kan bruges til forskning og udvikling af nye behandlinger. Derfor har Sundhedsministeriet og Danske Regioner etableret et samarbejde om udviklingen af en ny hjemmeside, der skal give forskere én indgang til sundhedsdata. 

Sundhedsdatastyrelsen har fået til opgave at stå for etableringen af den nye hjemmeside, hvor der i første omgang vil være et samlet overblik over de forskellige ansøgningsadgange til de dataansvarlige myndigheder. 

Læs også: Fælles indgang til sundhedsdata skal styrke forskning og udvikling

Hjemmesiden er fortsat under udvikling, og med tiden kommer den til at rumme en ny digital ansøgningsportal, et datalandkort og en vejledningsfunktion. Det vil i fremtiden give forskerne en bedre vejledning om ansøgningsprocessen, et bedre overblik over tilgængelige datakilder og en mere smidig ansøgningsproces.

Læs mere om projektet

Én indgang til sundhedsdata

Initiativet er en del af regeringens kommende life science-strategi, som bl.a. vil have fokus på bedre brug af sundhedsdata til gavn for patienter, sundhedsvæsenet og life science-industrien.

Læs mere på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside 

Rikke Bruun Uggerhøj
Skrevet af:

Rikke Bruun Uggerhøj

Relateret indhold