27.05.21 DI Life Science Nyheder

Et stærkt EU-agentur skal sikre os mod fremtidens sundhedskriser

COVID-19 pandemien har tydeliggjort, at Europa ikke var parate til at håndtere sundhedskriser i den størrelsesorden, vi har været vidne til det seneste halvandet år.

COVID-19 pandemien har tydeliggjort, at Europa ikke var parate til at håndtere sundhedskriser i den størrelsesorden, vi har været vidne til det seneste halvandet år. Derfor er det nødvendigt at opbygge et stærkt og velfunderet europæisk agentur på linje med det amerikanske BARDA.

Et fælles europæisk Health Emergency Preparedness and Response Authority (HERA) kan blive et centralt redskab til fremtidens sundhedskriser. Her er det vigtigt, at et tæt offentligt-privat samarbejde bliver en del af agenturets DNA. Samarbejdet mellem myndigheder og life science industrien har netop været afgørende for håndteringen af den aktuelle sundhedskrise.

Det er også vigtigt, at agenturet får den nødvendige autonomi til at træffe beslutninger, når det er nødvendigt.

Vi er nødt til at have et europæisk, permanent sundhedskrise-agentur, der arbejder tæt sammen med industrien. Og her er autonomi og evnen til at samarbejde helt afgørende, for i kriser betyder hurtig beslutningstagning og eksekvering alt, Peder Søgaard-Pedersen, Underdirektør

HERA til Danmark

DI mener, at Danmark bør arbejde for at få HERA til landet. I første omgang, er der afsat midler til en forundersøgelse i life science-strategien.

HERA skal både inddrage andre EU agenturer som eksempelvis EMA og ECDC, nationale myndigheder, det private erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner m.fl. i sit arbejde, og der skal sikres reel og bæredygtig finansiering.

”Det er vigtigt at understrege, at HERA skal fungere som supplement til eksisterende sundhedsmyndigheder som EMA og ECDC. HERA’s væsentligste opgave bør netop være offentlig-privat samarbejde om forskning, udvikling og indkøb af nødvendig medicin og medicinsk udstyr til fremtidens sundhedskriser,” uddyber Peder Søgaard-Pedersen.

Publikationer

DI's høringssvar til Europa-Kommissionen

Høringssvar
Peder Søgaard-Pedersen

Peder Søgaard-Pedersen

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3945
  • Mobil +45 2128 6755
  • E-mail peso@di.dk

Relateret indhold