Getty Images
31.05.21 DI Life Science Nyheder

Vækstteam Hovedstadens anbefalinger bør udbredes til hele kronikerområdet

Vækstteam Hovedstaden med fokus på life science har netop lanceret deres anbefalinger til forebyggelse og behandling af særligt fedme og overvægt. Det er anbefalinger, som bør udbredes til hele landet og til andre kroniske lidelser.

I marts nedsatte regeringen syv regionale vækstteams, der skulle sparke gang i væksten ovenpå coronakrisen. Vækstteam Hovedstaden med fokus på life science, har netop præsenteret sine anbefalinger, der især omhandler forebyggelse og behandling af overvægt. DI bakker op om anbefalingerne, som bør udbredes til andre sygdomsområder, da andelen af danskere med kroniske sygdomme kommer til at stige i de kommende år.

Allerede nu lever 4 ud af 10 danskere med mere end én kronisk sygdom. Det kan have store konsekvenser for den enkeltes livskvalitet og trivsel, men også for samfundet pga. højere sundhedsudgifter og et lavere arbejdsudbud. Derfor bør vi sætte ind med bedre og tidligere forebyggelse, opsporing, behandling og rehabilitering. De gode anbefalinger fra Vækstteam Hovedstaden skal derfor udbredes til flere sygdomsområder, så snart vi ved, at projekterne virker Peder Søgaard-Pedersen, Underdirektør

Innovative indkøb og forebyggelse på arbejdspladsen

Vækstteam Hovedstaden har 9 anbefalinger på life science området. Særligt anbefalingen om en styrket ramme for udvikling og afprøvning af nye løsninger for innovative indkøb fortjener ros, mener DI.

”Vækstteamet anbefaler bedre koordinering og afklaring af muligheder for fælles kommunal efterspørgsel af løsninger på fælles udfordringer. Det kan reducere omkostningerne ved offentlige indkøb, og gøre salgsprisen billigere, fordi det samme produkt kan sælges i større volumen,” forklarer Peder Søgaard-Pedersen.

Derudover er der rigtig gode takter i anbefalingerne om målrettet opsporing af kroniske sygdomme hos højrisikogrupper og projekt ”Tilbage til arbejdsmarkedet”, som er et tværfagligt tilbud på tværs af kommuner og almen praksis.

”Det er helt oplagt, at arbejdspladser og fagforeninger kommer i spil i forbindelse med tidlig opsporing og forebyggelse af kroniske lidelser. Mange i særlig risiko for udvikling af bl.a. livsstilssygdomme kommer ikke jævnligt til egen læge. Vi skal møde folk, hvor de færdes i det daglige. Det sikrer mere fleksibilitet for den enkelte og gør det nemmere at have en almindelig arbejdsdag, selvom man har en kronisk sygdom,” siger Peder Søgaard-Pedersen.

Flere universitetsbaserede start-ups

Vækstteam Hovedstaden anbefaler også, at man styrker iværksætteriet i life science branchen med flere universitetsbaserede start-ups.

Der findes værdifuld viden for både patienter, sundhedsvæsen og industri på vores universiteter. Den viden skal ud at leve i virkeligheden hos patienterne og sundhedspersonalet. Derfor er det en god anbefaling at koble de studerendes ideer og nytænkning med life science virksomhedernes know-how og udviklingsmuligheder Peder Søgaard-Pedersen, Underdirektør

Læs alle anbefalingerne fra Vækstteam hovedstaden

Publikationer

Anbefalinger fra regeringens syv Regionale Vækstteams

Syv Regionale Vækstteams
Peder Søgaard-Pedersen

Peder Søgaard-Pedersen

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3945
  • Mobil +45 2128 6755
  • E-mail peso@di.dk

Relateret indhold