Foto: Getty Images
25.06.21 DI Life Science Nyheder

17 bud på bedre og mere effektivt medicinforbrug

Forbruget af medicin stiger, det samme gør udgifterne til medicin og corona-krisen har vist, at leverancerne kan svigte. Danske Regioners bestyrelse har derfor vedtaget at arbejde videre med 17 forslag på medicinområdet, der skal sikre bedre kvalitet og forsyningssikkerhed.

Forrige år steg Danmarks samlede forbrug af medicin med 4,1 procent., Det er den største stigning, regionerne har oplevet siden 2010. Særligt ældre får ordineret mere medicin end tidligere. Derfor sætter Danske Regioner ind med 17 forslag til bedre og mere effektivt medicinforbrug. Forslagene er især fokuseret på dén medicin, som praktiserende læger udskriver..

Regionernes tilskud til den medicin, som folk købte på apotekerne, steg i 2019 med 330 mio. kr, og sidste år var stigningen 275 mio. kr.

Udsnit af Danske Regioners forslag til bedre økonomi og mere kvalitet: Regionerne skal have mere fokus på, at lægerne kan have brug for rådgivning, når patienter får ordineret megen medicin. Rådgivningen kan fx komme fra farmakologer på hospitalerne, der kan hjælpe med at gennemgå udvalgte patienters samlede medicinforbrug, når forbruget er højt. 

  • Krav om at producenterne indfører mindre pakkestørrelser, for at undgå medicin- og pengespild, når patienter har brug for færre piller, end pakker kan indeholde i dag.
  • Tilskudssystemet skal justeres, så patienterne kan vælge, at deres egenbetaling for apoteksmedicin fordeles jævnt i rater over et år i stedet for som nu, hvor udgifterne kan være voldsomt store i starten af en ny tilskudsperiode.
  • Voldsomme prisstigninger skal undgås. Priserne på apoteksmedicin stiger af og til meget pludseligt. Patienterne bliver overraskede og har ikke altid råd til nødvendig medicin. De voldsomme prisstigninger kan stoppes ved, at myndighederne fastlægger et loft for prisstigninger.
  • Bedre dialog med producenter, så de varsler i god tid, før der opstår mangel på medicin.
  • Større medicinindkøb kan give bedre priser og større forsyningssikkerhed. Vi kan købe større ind og opnå fordele ved at samarbejde med andre lande om indkøb af medicin. Regionernes fælles indkøbsorganisation, Amgros, skal derfor undersøge muligheden for at indgå flere fælles indkøbsaftaler med andre lande, ligesom man de seneste år har samarbejdet med Norge og Island om fælles udbud.

Læs mere om de 17 bud på Danske Regioners hjemmeside.

Det gode liv med effektiv brug af medicin

Læs rapporten

Relateret indhold