24.06.21 DI Life Science Nyheder

Søg økonomisk støtte til forsknings- og innovationsprojekter gennem Horizon Europe

Sundhedsprogrammet yder økonomisk støtte til forsknings- og innovationsprojekter, som kan forbedre og beskytte EU-borgernes sundhed og trivsel gennem ny viden, teknologi og innovative løsninger.

Programmet dækker sundhedsområdet bredt – herunder mekanismeforskning, personlig medicin, folkesundhedstiltag, sundhedsøkonomi, klinisk afprøvning af medicin, teknologiudvikling og digitalisering. Ansøgninger skal byde på løsninger på de forsknings- og innovationsemner, som er udbudt under de enkelte opslag i sundhedsprogrammet.

Programmets hovedområder
Sundhedsprogrammet vil i perioden 2021-24 adressere følgende hovedområder:

  1. Sundhed i en omskiftelig verden
  2. Et sundhedsfremmende livs- og arbejdsmiljø
  3. Effektiv sygdomsbekæmpelse og reduktion af sygdomsbyrden
  4. En innovativ, bæredygtig sundhedspleje af høj kvalitet til glæde for alle borgere
  5. Nye værktøjer, teknologier og digitale løsninger, som kan understøtte det sunde samfund
  6. En innovativ, bæredygtig og globalt konkurrencedygtig sundhedsindustri.

Hvem kan søge?
Universiteter, hospitaler og andre forskningsinstitutioner, professionshøjskoler, godkendte teknologiske serviceinstitutter, små og mellemstore og store virksomheder, NGO’er og interesseorganisationer (f.eks. patientforeninger). Programmet kan også være relevant for statslige, regionale og lokale myndigheder, kommuner og brancheorganisationer.

Aktuelle muligheder og ansøgningsfrister
De første opslag i Sundhedsprogrammet offentliggøres på:
Europa-Kommissionens Funding & Tenders Portal


Læs mere om mulighederne for økonomisk støtte til udviklingsprojekter på sundhedsområdet
Om Sundhed på Europa-Kommissionens hjemmeside

Partnerskaber inden for Sundhed

Medlemmer af referencegruppen for Sundhed

Rikke Bruun Uggerhøj
Skrevet af:

Rikke Bruun Uggerhøj

Relateret indhold