19.08.21 DI Life Science Nyheder

GDPR-bureaukrati truer Danmarks status som forskningsnation

En meget restriktiv fortolkning af GDPR udgør det største problem for dansk forskning. Ifølge lederne af Danmarks kliniske institutter er vi nødt til at finde ud af, hvordan vi mindsker bureaukratiet, uden at det går ud over datasikkerheden.

I foråret præsenterede regeringen sin nye life science-strategi på et pressemøde i Industriens Hus (link). Ifølge institutlederne ved Danmarks fem kliniske institutter kan en stærk dansk sundhedsforskning være med til at sikre den bedst mulige behandling for patienter og gavne både velfærdssamfundet, virksomhederne og dansk økonomi. Dog mener institutlederne, at hvis strategien om en life science-satsning skal lykkes, bliver vi nødt til at gøre noget ved de altoverskyggende udfordringer, der alle har rod i forskellige og modsatrettede fortolkninger af databeskyttelsesloven og den europæiske dataforordning (GDPR). Ifølge institutlederne er ønsket om datasikkerhed endt i et bureaukrati, der efterhånden er så massivt, at det uden sammenligning udgør det største problem for dansk forskning – og problemet skulle have været løst for længst.

”Den frygtelige sandhed er, at store forskningsprojekter stopper, fondsmillioner må betales tilbage, ph.d.-projekter bliver aflyst, og både nationale og internationale samarbejder går i vasken på grund af en voldsomt lang, juridisk sagsbehandling. Det går ud over forskningen og dermed patienterne, som har brug for nye og bedre behandlinger inden for eksempelvis kræft, hjertesygdomme eller virusinfektioner. Jørgen Frøkiær, Rikke Leth-Larsen, Jesper Hastrup Svendsen, Sten Rasmussen og Kirsten Ohm Kyvik, institutledere ved Danmarks fem kliniske institutter.

Behov for nationale retningslinjer
Institutlederne fra de fem danske kliniske institutter efterspørger klare nationale retningslinjer og standardaftaler på et fælles, godkendt sikkerhedsniveau, som kan benyttes på tværs af landet, når hospitaler, universiteter, regioner og virksomheder samarbejder. Det vil bringe sagsbehandlingstiden væsentligt ned og give mere vigtig forskning på kortere tid og for færre penge. 

Læs mere her.

Læs også: Ordførere kritiserer Datatilsynet: Uklare dataregler bremser sundhedsforskning.

Rikke Bruun Uggerhøj
Skrevet af:

Rikke Bruun Uggerhøj

Relateret indhold