GettyImages
02.09.21 DI Life Science Nyheder

Nationalt partnerskab for sundhedsdata skydes i gang

Dansk sundhedsdata skal anvendes bedre i forskning, innovation og kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Det var målet med det nye nationale partnerskab for sundhedsdata, som Erhvervsministeriet og Sundhedsministeriet etablerede i april.

Mandag den 30. august 2021 tog det nye nationale partnerskab for sundhedsdata fat på arbejdet. Partnerskabet skal være et forum for udveksling af viden og erfaringer om brug af sundhedsdata og rådgive de centrale myndigheder på området om behov, udfordringer og mulige initiativer, der kan understøtte bedre brug af sundhedsdata og med fokus på at respektere borgeres ret til fortrolighed og databeskyttelse. Partnerskabet, der består af dataansvarlige myndigheder på sundhedsområdet, regioner, kommuner, universiteter, sundhedsfaglige organisationer, patientforeninger og life science-industrien er tænkt som et forum for udveksling af viden og erfaringer om brug af sundhedsdata.

Chef for DI Life Science, Peder Søgaard-Pedersen, der selv sidder med i partnerskabet, udtaler:

Brugen af sundhedsdata spiller en vigtig rolle i forskning og udvikling af nye behandlingsformer og innovative løsninger, der kan bidrage til at sikre høj kvalitet i patientbehandling og forbedre sundhedsvæsenet. Derfor har vi også store forhåbninger til partnerskabet, hvor der allerede på første møde var fuld opbakning til at sikre en sikker og mere smidig adgang til sundhedsdata, til gavn for patienter, sundhedsvæsen og life science virksomheder.

Brugen af sundhedsdata spiller en vigtig rolle i forskning og udvikling af nye behandlingsformer og innovative løsninger, der kan bidrage til at sikre høj kvalitet i patientbehandling og forbedre sundhedsvæsenet. Samtidig kan gode rammer for sundhedsforskning bidrage til at styrke den danske life science industri og tiltrækning af udenlandske investeringer.

Læs også: GDPR-bureaukrati truer Danmarks status som forskningsnation

I takt med udviklingen af nye teknologier og stigende datamængder på sundhedsområdet, er der mulighed for at få endnu mere værdi og viden ud af danske sundhedsdata. Det kan for eksempel bidrage til udviklingen af personlig medicin, hvor forskellige typer sundhedsdata kan anvendes til at sikre bedre diagnostik og mere målrettet behandling til den enkelte patient.

Det er derfor vigtigt at sikre gode og trygge rammer for sikker anvendelse af danske sundhedsdata, og at nye muligheder og behov imødekommes med moderne løsninger, der går på tværs af myndigheder på området.

Partnerskabet et forankret med sekretariatsbetjening i Sundhedsministeriet sammen med Erhvervsministeriet.

For at bidrage til arbejdet i partnerskabet igangsættes en række analyser af muligheder for bedre brug af sundhedsdata i samarbejde med den nye nationale klynge for life science, Danish Life Science Cluster.

Læs mere om partnerskabet på Sundhedsministeriets hjemmeside.

Relateret indhold