Alexander Hansen
26.01.22 DI Life Science Nyheder

Fremtidens forebyggelse kræver en bred samfundsindsats

I tirsdags afholdte DI Life Science sammen med 3F, F&P, HK-Privat, Pharmadanmark, Ældresagen, Pfizer og Københavns Kommune konference om forebyggelse på arbejdspladsen. Næsten 300 deltagere fulgte med enten virtuelt eller fysisk. Konferencen bød på spændende oplæg fra flere forskellige oplægsholdere og en god afsluttende debat, der gjorde det klart, at løsningerne ikke findes hos arbejdsgiverne alene.

Den demografiske udvikling har betydning for arbejdsudbuddet, hvor vi allerede nu ser udfordringer. Men hvad er løsningen? Temaet for konferencen var at finde ud af, om arbejdet med forebyggelse og sundhedsfremme på arbejdspladsen kan være med til at løse nogle af de demografiske udfordringer vi som samfund står overfor.

Oplæggene på konferencen talte sit tydelige sprog; ja, arbejdspladsen kan spille en rolle, men løsningerne findes ikke alene på arbejdspladserne. Det kræver i høj grad en bredere samfundsindsats at styrke fremtidens forebyggelse.

Morten Grønbæk, direktør for Statens Institut for Folkesundhed, lagde i sit indlæg vægt på betydningen af, at uddannelseslængde har en stor effekt på forventet levetid. Han lagde derudover fokus på ulighed i sundhed, og at arbejdspladsen kan være en rollemodel over for sine medarbejdere ved f.eks. at indføre politiker for en eller flere af KRAMS-faktorerne (Kost, Rygning, Alkohol, Motion og Stress).

Jakob Kjellberg, professor for VIVE, fremhævede i sit oplæg, at arbejdspladserne er en god indikator på, hvordan befolkningen har det. Lige nu ser man stigende tal på, at folk lider af stress og mistrivsel – og her bør man ifølge Kjellberg starte.

Finn Rønholt, speciallæge i geriatri, fokuserede på sund aldring. Vi bliver flere og flere ældre, hvilket betyder, at vi lever længere, men det betyder også, at vi får flere leveår med sygdom. Hvis man holder sig i fysisk god form, kan det afhjælpe nogle af udfordringerne som især ældre personer oplever.

Andreas Holtermann, professor for NFA, lagde i sit oplæg fokus på den nyeste forskning om sundhedsmiljø. Man kan blive sundere af at gå på arbejde, hvis arbejdspladser og medarbejdere sammen skaber de rigtige rammer og strukturer.

Dagens sidste oplæg stod Bobby Zachariae for, som er psykolog og arbejder for virksomheden HVIL. Søvnløshed er et stigende problem, og har mange afledte negative effekter såsom psykiske lidelser. Derudover har psykiske lidelser også negativ effekt på folks søvn – derfor er det en alvorlig problematik. Bobby fremlagde en mulig løsning i form af en app, der arbejder ud fra kognitive adfærdsændrende terapeutiske principper.

Den afsluttende debat bød på mange gode synspunkter, der var med til at nuancere temaet for konferencen. For det første skal vi hjælpe dem, der har mest behov. Og det handler i lige så høj grad om dem, der står uden for arbejdsmarkedet, som dem på arbejdsmarkedet. Der var desuden bred enighed i panelet om, at arbejdspladsen har et stort potentiale for at kunne være en del af løsningen.

I alt deltog 297 deltagere i konferencen, der blev afhold d. 25. januar i Industriens Hus.

Hvis du ikke havde mulighed for at deltage selv eller gerne vil se den igen, kan du se eller gense konferencen via dette link: Fremtidens forebyggelse på arbejdspladsen - Industriens Hus

             linkedin - v5.png

Alexander Hansen
Skrevet af:

Alexander Hansen

Relateret indhold