Getty Images
27.01.22 DI Life Science Nyheder

Samarbejde mellem gymnasier og virksomheder skal sætte fokus på STEM-uddannelser

Nyt projekt fra Naturvidenskabens Hus samler gymnasier og virksomheder i virksomhedsbaserede projektforløb, hvor eleverne har mulighed for at koble gymnasiefagenes teori med virksomhedernes praksis, samt udforske karrieremulighederne inden for STEM-uddannelser.

Projektet, som Naturvidenskabernes Hus er initiativtageren til, har til formål at motivere flere unge til at vælge STEM-uddannelserne (Science, Technolgy, Engineering and Mathematics). Hensigten er derudover at få eleverne til at se den værdi, som STEM-uddannelserne kan give eleverne selv, men som de på sigt også vil kunne bidrage til i samfundet.

Projektet er virksomhedsorienteret, og ved at præsentere gymnasieeleverne for autentiske virksomhedscases er håbet, at det kan være med til at øge motivationen blandt eleverne, der skal vælge uddannelsesretning efter gymnasiet.

Projektet vil skabe tætte samarbejder mellem gymnasier og virksomheder i hovedstadsregionen ved at udvikle problembaserede projektforløb med udgangspunkt i en autentisk virksomhedscase inden for life science og velfærdsteknologi. Hensigten er at gennemføre faciliterede forløb i gymnasierne, hvor eleverne udvikler kompetencer til at forstå, formulere og behandle samfundsrelevante problemer med henblik på at udvikle fremtidens løsninger. Karina Esmine Ibsen, projektleder og udviklingskonsulent, Naturvidenskabens Hus

Projektet har fokus på problemløsning og karrierelæring, hvor eleverne oplever, hvad STEM-fagene kan bruges til i virkeligheden, og hvorfor en STEM-levevej kan skabe en meningsfuld fremtid. På denne måde vil de udvikle undervisningsforløb, der kan skabe overensstemmelse mellem den identitet, de unge ønsker at skabe, og den identitet, STEM kan tilbyde dem. Ligeledes har projektet fokus på at skabe succesoplevelser hos de unge, så de opbygger tiltro til egne STEM-evner og dermed får øjnene op for en fremtid med STEM.

Projektleder, Karina Esmine, påpeger vigtigheden bag, at vi sætter fokus på STEM-uddannelserne, fordi behovet for kompetencerne fra uddannelserne vil komme til at mangle med den nuværende tendens med manglende arbejdskraft inden for life science industrien.

I 2025 vil der være et udækket behov på 17.000 personer med STEM-kompetencen i hovedstadsregionen og flere virksomheder må sige nej til opgaver, da de mangler arbejdskraft med STEM-kompetencer. Derfor har vi brug for, at flere unge vælger en STEM-uddannelse, da det er grundlaget for udvikling af ny viden og teknologier, samt at sikre en bæredygtig samfundsudvikling. Karina Esmine Ibsen, projektleder og udviklingskonsulent, Naturvidenskabens Hus

Ved at deltage i undervisningsforløbene kan virksomhederne hjælpe med at løse denne problemstilling, og motivere flere unge til at vælge en fremtid inden for naturvidenskab og teknologi. Virksomhederne vil være med til at nedbryde stereotype forestillinger om en STEM-person, herunder kønsstereotype forestillinger. Virksomhederne vil derudover være en del af den nationale teknologipagt under Erhvervsministeriet, hvor forskellige aktører er gået sammen for at få flere unge til at vælge en STEM-uddannelse.

Hvidovre Gymnasium og Høje Taastrup Gymnasium er projektpartnere, men projektet mangler nu virksomheder, der ønsker at agere virksomhedscases.


Virksomhedssamarbejdet er bygget op i 7 faser:

 Virksomhedssamarbejdet er bygget op i 7 faser
Foto: Naturvidenskabens Hus

Hvis det er interessant for din virksomhed, eller hvis du ønsker at læse mere, så kan du gøre det her på Naturvidenskabens Hus’ hjemmeside.

             linkedin - v5.png

Relateret indhold