Billede: Gettyimages

13.10.22 DI Life Science Nyheder

DI: Ambitiøst sundhedsudspil fra Venstre

Venstre har netop lanceret deres sundhedsudspil med fokus på bl.a. at løfte psykiatrien markant, gøre digitale konsultationer til en patientrettighed samt fremtidssikre sundhedsvæsenet med en offentlig-privat teknologifond.

Venstre skal have stor ros for et godt og ambitiøst sundhedsudspil. Særligt forslaget om en offentlig-privat teknologifond, er vi glade for. Fonden kan være med til at finansiere brug af nye sundhedsløsninger som f.eks. kunstig intelligens, der kan automatisere administrativt arbejde, aflaste sundhedspersonalet og gøre patienterne mere selvhjulpne. Det er helt afgørende for at kunne reducere arbejdskraftsudfordringen i sundhedsvæsenet. Peder Søgaard-Pedersen, Underdirektør

Offentlig-privat teknologifond for et sundere Danmark

Allerede i dag er der en enorm efterspørgsel efter sundhedsydelser, samtidigt med at både den private og offentlige sektor oplever store problemer med at rekruttere personale. Udfordringerne kalder på digitalt gearskifte, der imødekommer de store rekrutteringsudfordringer. Dansk Industri og Danske Regioner har tidligere foreslået at etablere en offentlig-privat teknologifond for et sundere Danmark i tæt samarbejde med institutionelle investorer som f.eks. pensionskasserne og relevante erhvervsdrivende fonde. Fonden skal etableres med en offentlig-privat startkapital på 5 mia. kr.  

Et digitalt sundhedsvæsen med mere tid til patienten

Det der ikke er svært, skal være nært, når det gælder sundhedsvæsenet. Men nærhed er mere end geografi. Nærhed er også et digitalt sundhedsvæsen, hvor digital adgang til sundhedsfaglige råd og vejledning, egne sundhedsdata, mulighed for fjerndiagnosticering og -monitorering sætter patienten i centrum. Forslaget om ret til digital konsultation er et vigtigt skidt mod et mere digitalt sundhedsvæsen:

Det er et nytænkende og godt forslag om en patientrettighed til digital konsultation, når det er sundhedsmæssigt forsvarligt. Det giver mere fleksibilitet, reducerer risikoen for smitte og vil være med til at gøre sundhedsvæsenet mere digitalt – til gavn for både patient, pårørende og personale,” uddyber Peder Søgaard-Pedersen.

Solidt løft af psykiatrien

Det er rigtig godt, at Venstre foreslår at investere i en ambitiøs 10-årsplan for psykiatrien. Følgerne af psykisk sygdom kan være lige så alvorlige for den enkelte og deres pårørende som somatiske sygdomme. Psykiske lidelser som f.eks. angst og depression er i dag den hyppigste årsag til førtidspension. Det er derfor vigtigt at psykisk sygdom prioriteres på lige fod med somatisk sygdom,” siger Peder Søgaard-Pedersen.

Danskerne har en lavere forventet levealder og færre forventede sunde leveår end borgere i andre sammenlignelige lande. 1 ud af 5 rammes af stress, depression og angst. Det reducerer livskvaliteten og er med til at svække arbejdsevnen for den enkelte, der i flere tilfælde ender med at gå ned i arbejdstid eller helt at trække sig ud af arbejdsmarkedet. Derfor er det vejen frem at sikre solidt fokus på forebyggelse, tidlig opsporing og bedre behandling. Det kræver investering, sammenhæng og ikke mindst klare målsætninger på nationalt niveau.

Læs Venstres sundhedsudspil, og se DI Life Science anbefalinger for et sundere Danmark

 

Relateret indhold