Foto: Getty Images
09.02.22 DI Life Science Nyheder

Genåbning af ansøgningsfasen til EUopSTART

Den 24. januar åbnede EUopSTART-puljen igen for ansøgninger. Potentielle ansøgere til en lang række Horizon Europe-programmer kan via puljen få dækket nogle af de udgifter, der er forbundet med at udarbejde en Horizon Europe-ansøgning.

EUopSTART yder tilskud til danske virksomheders og videninstitutioners forberedende arbejde med at deltage i Horizon Europe-projekter. Puljen skal bidrage til at intensivere internationaliseringen af dansk forskning og styrke samspillet mellem forskningsinstitutioner og virksomheder om forskning og innovation.

EUopSTART dækker op til halvdelen af de udgifter, der er forbundet med at udarbejde forsknings- og innovationsansøgninger til Horizon Europe. Tilskuddet er på 50.000 kroner eller 75.000 kroner alt efter ansøgers rolle i projektet. Midlerne kan søges af virksomheder og offentlige forskningsinstitutioner som universiteter, GTS-institutter, hospitaler, kommuner og regioner.

Den første ansøgningsperiode i 2022 åbnede den 24. januar og kører frem til den 15. marts 2022 kl. 12.00.

Hvis det er interessant for din virksomhed, eller hvis du ønsker at læse mere, så kan du gøre det på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.

 

             linkedin - v5.png

Relateret indhold