Fotograf: Thomas Arnbo
14.03.22 DI Life Science Nyheder

Danmark kan blive spydspids for et innovativt og bæredygtigt sundhedsvæsen

August 2021 kom Darine Ghanem til Danmark som General Manager for Roche Pharmaceuticals A/S. Hun er ambitiøs, har et kreativt mindset og en vilje til at udfordre for at forandre og forbedre.

Darine Ghanem mener, at danske sundhedsdata kan blive fundamentet for udvikling af et innovativt og bæredygtigt sundhedsvæsen. Hun mener også, at stærke partnerskaber mellem universiteterne og industrien kan være med til at forløse det enorme potentiale indenfor life science-området. Og så er er Darine Ghanem overbevist om, at diversitet på alle niveauer er afgørende for talentudvikling og for den lærende organisation.

Data kan sætte skub i morgendagens innovative løsninger

En af de ting Darine Ghanem først lærte om Danmark, er de unikke danske sundhedsdata. Takket være længden, bredden og dybden repræsenterer disse data en enorm værdi for forskning og udvikling af nye diagnostiske løsninger og lægemidler. Og også for udviklingen af et moderne, datadrevet og bæredygtigt sundhedsvæsen. Imidlertid der er også udfordringer forbundet med at bruge sundhedsdata i praksis.

- Vi må udvikle en infrastruktur og en platform, der gør det muligt at indsamle data på en sikker og hurtig måde, og i fuld respekt for den enkelte borgers privatliv og rettigheder over egne data. Det er en fundamental forudsætning for, at de omfattende danske sundhedsdata kan gøres tilgængelig for forskning og udvikling og andre formål, forklarer hun og fortsætter:

- Vi vil meget gerne være med til at forløse dette potentiale. Roche deltager derfor i et offentligt-privat partnerskab, der står bag et meget lovende projekt, OSCAR, som har til formål at udvikle en platform for anonymisering, kryptering og analyse af sundhedsdata.

Det er firmaet DataFair, der har initieret projektet og driver partnerskabet, der omfatter Sundhedsdatastyrelsen, Amgros, Rigshospitalet, Roche og en række andre private firmaer med ekspertise inden for sundhedsøkonomi, statistik, IT og jura. Platformen skal sikre bedre adgang til danske sundhedsdata, der i dag indsamles via forskellige kilder. Data skal blandt andet give værdifuld indsigt i klinisk forskning, tilvejebringe ny viden om personlig medicin, og sikre bedre udnyttelse af offentlige ressourcer gennem innovative, resultatbaserede prisaftaler på lægemidler, baseret på effektdata i realtid.

Roche har store forventninger til, at OSCAR kan blive en grand solution. Det vil ikke alene sætte en ny standard for anvendelse af sundhedsdata i Danmark. OSCAR har også potentiale for at blive skaleret op – og anvendes til sikker udveksling af sundhedsdata blandt EU-landene. Darine Ghanem, General Manager Roche Pharma Danmark

Partnerskaber kan styrke værdikæden indenfor life science-området

Regeringens ambitiøse Strategi for Life Science 2021-2023 er også på Darine Ghanems liste, når hun husker tilbage på sine første indtryk af det nye hjemland.

- I de seneste 10-15 år har life science-industrien i Danmark gennemgået en fantastisk udvikling og har fået en afgørende rolle for dansk økonomi. Jeg er meget imponeret over, hvordan regeringen med sin life science-strategi og de betydelige investeringer meget målrettet vil forbedre og styrke rammevilkårene for life science-industrien, siger hun.

- Roche er ét af verdens største biotek-firmaer. Det er derfor naturligt for os at støtte op om disse initiativer. I de senere år har Roche derfor indgået partnerskaber med fem danske universiteter. Formålet er blandt andet at styrke talentudvikling blandt studerende og yngre forskere, tiltrække nye medarbejdere med relevante faglige kompetencer, og at rådgive og co-create om nye innnovative løsninger sammen med spinouts og start-ups, fortæller Darine Ghanem.

- Partnerskaber med stakeholders indenfor sundhedsområdet har også en høj prioritet for Roche. De demografiske og samfundsmæssige forandringer, som vil komme det næste årti, vil uundgåeligt føre til en betydelig stigning i patienter med kroniske og livstruende sygdomme, og en markant øget efterspørgsel på moderne og effektive behandlinger. For at håndtere disse udfordringer må vi – private såvel som offentlige partnere – sammen skabe gennemtænkte løsninger, som kan danne grundlag for fremtidens bæredygtige sundhedsvæsen, pointerer hun.

Diversitet er nøglen til nye perspektiver

Darine Ghanem er begejstret for dansk kultur og værdier.

- Udover den utrolige varme og åbenhed, jeg oplever i Danmark, er det meget inspirerende for mig at opleve den ligefremme og naturlige anerkendelse af diversitet, der i det danske samfund, fortæller hun.

Netop diversitet betyder noget ganske særligt for Darine Ghanem. Gennem sin karriere har hun mødt mange dygtige mandlige og kvindelige ledere med forskellig baggrund, nationalitet, kultur og værdier. De har været coach for hende – og støttet hende i sin professionelle udvikling. Det har givet hende mange værdifulde erfaringer, som hun vil gerne bringe videre til sine danske kolleger.

- Jeg er virkelig stolt over at arbejde for Roche Danmark. Navnlig fordi vi har et erklæret mål om at stræbe efter diversitet på alle niveauer og i alle sammenhænge. Ved at arbejde sammen, dele erfaringer og læringer med hinanden og være åben overfor andre perspektiver kan vi tilvejebringe ny viden og udvikle vores kompetencer og talenter. Hver for sig og sammen. Det kan bane vejen for nye bæredygtige løsninger, der skaber værdi hele vejen rundt, afslutter Darine Ghanem.

Alexander Hansen
Skrevet af:

Alexander Hansen

Relateret indhold