15.03.22 DI Life Science Nyheder

DI: Stærkt sundhedsudspil overser offentlig-privat samarbejde

Regeringens udspil til en ny sundhedsaftale er ambitiøst og indeholder flere gode forslag. Men hvis vi for alvor skal fremtidssikre sundhedsvæsnet, så skal der følges op med flere reformer, blandt andet digitale investeringer, i den kommende tid, mener DI.

Store roser til regeringens ambitiøse og omfattende udspil til sundhedsreform, der blev præsenteret i dag. Og alligevel er det ikke nok. Der skal der sættes mere ind på offentlig-privat samarbejde og et reelt digitalt gearskifte for at fremtidssikre danskernes behandling og sundhed. Vi bliver stadigt flere ældre frem mod 2030, ligesom antallet af danskere med kroniske lidelser stiger kraftigt. Derfor er der behov for helt at gentænke sundhedsvæsenet blot for at bevare den service, som vi har i dag.

 

 

Regeringen skal have stor ros for sit fokus på forebyggelse og særligt for forslaget om en national kronikerplan, samt mere behandling i eget hjem med digitale løsninger. Det er forslag, som vi selv fremlagde i vores sundhedsudspil fra sidste år. Det vil vi gerne kvittere for. Emil Fannikke Kiær, Politisk direktør

- Desværre er der også vigtige elementer, som desværre ikke er med. På trods af meget positive erfaringer med offentlig-privat samarbejde under coronakrisen bliver inddragelse af private virksomheder stort set ikke nævnt i sundhedsudspillet. Spørgsmålet om modernisering af sundhedsvæsenets digitale infrastruktur er også fraværende. Endelig savner vi ambitioner om at gøre de nye sundhedsklynger til rugekasser for fremtidens sundhedsløsninger. Det er alle elementer, som ville gavne både patienter og virksomheder, siger han.

Især bør regeringen i den kommende tid kigge på den ofte forældede digitale infrastruktur, som er en flaskehals i sundhedssystemet. Bedre og effektive digitale systemer vil både give bedre patientbehandling og effektivisere sundhedssystemet, så det kan klare presset fra flere patienter, flere behandlingsmuligheder og flere kronikere fremover.

I regeringens udspil ”Gør Danmark sundere”, lægges der op til en forebyggelsesindsats med fokus på at forbyde salg af alkohol og nikotinprodukter til unge, styrke de unges sundhed og trivsel og bekæmpe ulighed i sundhed. Regeringen vil derudover styrke kvaliteten i det nære sundhedsvæsen med 20 nærhospitaler, mere behandling i eget hjem med digitale løsninger og en national kronikerplan. Endelig vil regeringen sikre tid til den enkelte patient ved bl.a. afvikle ventetider, sikre en bedre fordeling af opgaver mellem det sundhedsfaglige personale og nedsætte en kommission for robusthed i sundhedsvæsenet. 

Ifølge DI er det meste positive initiativer, men regeringens udspil lægger også op til at øge sundhedsudgifterne i takt med det demografiske træk, på trods af at sundhedsudgifterne allerede udgør over en tredjedel af det offentlige forbrug. Her burde regeringen satse mere på innovation gennem offentlig-privat samarbejde og modernisering af sundhedsvæsenets digitale infrastruktur, som er en flaskehals for effektivisering og god patientbehandling i dag.

Det offentlige sundhedsvæsen beskæftiger i dag tæt ved 200.000 mennesker i regioner, kommuner og hos de praktiserende læger, svarende til hver fjerde offentligt ansatte. Derfor kan løsningen ikke kun være at ansætte flere frem mod 2030. Vi må i stedet tænke nyt – og langsigtet – om hvordan indretter vores fælles sundhedsvæsen. Det har vi gode bud på. Emil Fannikke Kiær, Politisk direktør

Fakta: DI’s forslag til at fremtidssikre sundhedsvæsnet:

 

·        Et digitalt og sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum: DI forslår at regeringen afsætter 5 mia. over 10 år til at gennemføre en modernisering af den digitale infrastruktur på tværs af sygehuse, lægepraksis og kommuner.

 

·        Danmark som sundhedsnation: DI foreslår, at der afsættes 200 mio. kr. til offentlig-private sundhedsfyrtårne med fokus på udvikling af bedre forebyggelse, diagnostik og behandling indenfor specifikke sygdomsområder, hvor Danmark allerede har eller kan få en global førerposition. Det gælder f.eks. diabetes, kræft, høretab, hjernesygdomme, hudsygdomme, blære-, tarm- og urologiske tilstande. 

 

Sundhedsudspil: Gør Danmark Sundere

Læs sundhedsudspillet her

Relateret indhold