23.03.22 DI Life Science Nyheder

Ordning skal øge antallet af patenter i danske SMV´er

Små og mellemstore danske virksomheder halter efter internationalt, når det handler om at tage patent på deres teknologiske opfindelser. I 2021 lancerede erhvervsminister Simon Kollerup derfor en ny tilskudsordning til virksomhedernes patentansøgning over de næste tre år.

Patentvoucherordningens 2022-pulje åbner for ansøgninger den 4. april og igen den 3. oktober. Puljen er på i alt 5 mio. kr., der fordeles ligeligt mellem de to ansøgningsrunder. Små og mellemstore danske virksomheder vil derfor igen kunne søge om offentligt tilskud til at få patent på deres teknologiske opfindelser. Første runde af ansøgninger fandt sted i november 2021, efter at et bredt flertal i Folketinget afsatte årligt 3 mio. kr. i perioden 2021-23 til en såkaldt patentvoucherordning.

Patentvoucher er en tilskudsordning målrettet små og mellemstore virksomheder, og den giver tilskud til udgifter relateret til et patentansøgningsforløb. Formålet er at understøtte SMV’ers muligheder for at beskytte deres innovation og teknologi på det nationale marked og ikke mindst eksportmarkederne.  

Patentvoucheren er en del af indsatsområdet ”Værdiskabelse med IP-rettigheder” under den nationale IP Handlingsplan for et stærkere innovativt Danmark.  

Handlingsplanen for immaterielle rettigheder skal anspore til flere investeringer i forskning og udvikling samt få flere virksomheder til at beskytte deres innovation mod kopiering ved at bruge patent-, varemærke- og designrettigheder. Det sker for at styrke danske virksomheders konkurrenceevne i den stigende internationale konkurrence til gavn for fremtidens danske arbejdspladser, vækst og velfærd.  

Med en patentvoucher er det muligt at få tilskud til omkostninger relateret til en patentansøgning. Det kan fx være udgifter til en privat rådgiver, forundersøgelser eller selve ansøgningsgebyret. Du kan søge om at få dækket 75 pct. af omkostningerne og maksimalt få 75.000 kr. i tilskud pr. år. Det vil sige, at du selv skal betale 25 pct. af omkostningerne.

PRAKTISK INFORMATION

Du skal opfylde en række krav for at kunne søge tilskud til omkostningerne i forbindelse med dit patentansøgningsforløb. Disse omfatter:

  • Du skal være SMV (max. 249 ansatte)
  • Du skal have et aktivt CVR-nummer
  • DU skal have gennemført et IP-tjek
Trin 1: Gennemfør et IP-tjek

Kontakt dit lokale erhvervshus og få et gratis IP-tjek af din virksomhed. IP-tjekket skal sikre, at der er potentiale i din virksomhed.

Når du har gennemført IP-tjekket, udsteder erhvervshuset et certifikat til din virksomhed. Det skal du bruge, når du ansøger om voucheren. 

Har du allerede gennemført et IP-tjek, kan du henvende dig til dit erhvervshus og få udstedt et certifikat. Hvis det, når ordningen åbner, er mere end tre måneder siden, at du har gennemført IP-tjekket, skal du være opmærksom på, at din erhvervshuskonsulent kan stille dig en række opfølgende spørgsmål om status på din opfindelse.

Trin 2: Indlever ansøgning

Ansøg om patentvoucher hos Erhvervshus Nordjylland.

Voucherordningen åbner den 4. april 2022 og igen den 3. oktober 2022. Ansøgningsskemaet vil være tilgængeligt, når voucherordningen åbner igen.  

Trin 3: Modtagelse af voucher

Hvis din ansøgning bliver godkendt, modtager du en patentvoucher, som giver tilskud op til 75.000 kr. og maksimalt 75 pct. af de afholdte omkostninger. Voucheren dækker udgifter til ydelser, som er påbegyndt efter modtagelse af voucheren. Senest 12 måneder efter du har modtaget voucheren, skal du have afholdt og betalt den sidste udgift samt anmodet om udbetaling. Ordningen giver mulighed for løbende udbetaling af afholdte udgifter. 

Læs mere om voucherordningen på Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside.

Rikke Bruun Uggerhøj
Skrevet af:

Rikke Bruun Uggerhøj

Relateret indhold