28.04.22 DI Life Science Nyheder

Status fra Bruxelles #1

Den første af tre måneder på DI’s kontor i Bruxelles er nu ved at være gået. Og man må sige, der er gang i life science dagsordenen i EU, så der er nok at tage fat på.

Simone Overby Sloth

Som vi tidligere har skrevet om i vores nyhedsbrev har EU's sundheds- og kriseberedskab (HERA) endelig udsendt et ’call for application’ til deltagelse i det såkaldte Joint Industrial Cooperation Forum (JICF) – altså det forum, der skal bringe industriens interesser og kompetencer i spil i det europæiske sundhedskriseberedskab. Den chance har vi selvfølgelig grebet i DI Life Science. Vi sendte derfor en ansøgning afsted lige efter påske, som vi håber svar på snart. For er der noget, corona-pandemien har lært os, er det, hvor essentielt det offentligt-private samarbejde er for udvikling af løsningerne på nutidens og fremtidens kriser.

En anden sag, der har optaget mig den seneste måned er, etableringen af et IPCEI (Important Project of Common European Interest) på sundhedsområdet, som er en form for statsstøttede projekter, der har til formål at adressere markedsfejl på et specifikt område. Der er nu offentliggjort et manifest for sundhedsprojektet med fokus på innovation af grøn produktionsteknologi, AMR, udvikling af gen- og celleterapi. Samtidig har landene påbegyndt dialog om en runde to, der skal fokusere på medicinsk udstyr. DI Life Science deltog i denne uge i et højniveau-rundbordsmøde arrangeret af Lif og Tænketanken Europa om danske potentialer og ’dos and don'ts’ i et IPCEI på sundhedsområdet. Vi har i DI Life Science været engageret i hele processen og tidligere holdt interessentmøder med medlemmer og Erhvervsministeriet – det bliver vi selvsagt ved med.

Der sker også spændende ting uden for EU-boblen. På et møde med handelschefen på den danske ambassade i Paris, drøftede vi hvilke muligheder for danske life science virksomheder, der ligger i de franske genopretningsmidler – det viser sig at være ganske lovende. Frankrig investerer nemlig massivt i ældrepleje og velfærdsteknologi. Læs mere om det her.

Jeg har også været et smut i Paris, hvor jeg mødtes med Business at OECD (BIAC), der er en international paraplyorganisation, der advokerer for industriens interesser i OECD. DI Life Science er repræsenteret i organisationens sundhedskomité. Vi drøftede bl.a. Business at OEDC's kommende kampagne på health resilience og det kommende Health Forum, som afholdes sidst på året.

I starten af næste uge udkommer Kommissionen med sit endelige forslag til etableringen af det europæiske sundhedsdatarum (EHDS) – det ser vi meget frem til. Fra DI’s side mener vi, at fremtidige regler for EHDS skal fremme både primær og sekundær brug af aggregerede sundhedsdata. Vi skal stille sundhedsdata til rådighed til forsknings- og udviklingsformål på tværs af alle sektorer i sundhedssystemet - herunder lige adgang til private og offentlige forsknings- og (ny)udviklingsaktiviteter.

Dét og meget mere håber jeg at kunne fortælle mere om i næste måned. Har du noget, du gerne vil drøfte eller vide mere om, så tøv ikke med at række ud!

Simone Overby Sloth

Simone Overby Sloth

Konsulent

  • Direkte +45 3377 3140
  • Mobil +45 2211 7389
  • E-mail sios@di.dk

Relateret indhold