11.05.22 DI Life Science Nyheder

Regeringens digitaliseringsstrategi er fyldt med vigtige og store ambitioner for Danmarks digitale fremtid

Regeringen har lanceret digitaliseringsstrategi. En strategi med store ambitioner, væsentlige investeringer og afgørende initiativer inden for blandet andet sundhedsområdet. I DI byder vi strategien stort velkommen!

Regeringens digitaliseringsstrategi har været længe undervejs. Regeringen nedsatte 16. marts 2021 digitaliseringspartnerskabet, som fik til opgave at aflevere konkrete anbefalinger til regeringen.

Det var digitaliseringspartnerskabets ambition, at anbefalingerne skulle føre til nye konkrete initiativer, der både hver for sig og samlet set ville bidrage til et mere digitalt, fremtidssikret og datadrevet samfund. Anbefalingerne lå klar sidste efterår. Samtidig præsenterede DIs eget CEO Commitment også sine anbefalinger til den kommende strategi, og siden har regeringen haft arbejdshandskerne på for at levere en digitaliseringsstrategi.

Regeringen har nu præsenteret en strategi med store ambitioner, væsentlige investeringer, og nye, helt afgørende initiativer, der vil gøre det offentlige mere digitalt og som vil styrke de danske virksomheders digitale transformation. Det er glædeligt at se, at regeringen i stort omfang har taget de anbefalinger til sig, som digitaliseringspartnerskabet og CEO-Commitment leverede.

Læs også: 61 initiativer skal sætte turbo på digitaliseringen i Danmark - DI (danskindustri.dk)

Fremtidens digitale sundhedsvæsen

Digitalisering har også et kæmpe potentiale i fremtidens sundhedsvæsen. I Danmark står vi overfor en voksende mangel på arbejdskraft og store demografiske udfordringer, herunder at danskerne bliver ældre og flere borgere får multisygdomme. Over de kommende 30 år forventes en stigende levealder og andelen af borgere over 75 år vil næsten fordobles. Samtidigt bliver der færre i den arbejdsdygtige alder, og andelen af borgere med de mest udbredte kroniske sygdomme stiger. Dette lægger et massivt pres på sundhedsvæsnet, som vi kender det.

En løsning til disse problem kan være at udvikle og implementere teknologi og digitale løsninger til sundhedsvæsenet, der kan være arbejdskrafts besparende. Derfor hilser DI Life Science også særligt vision 5 i digitaliseringstrategien ’Fremtidens digitale sundhedsvæsen’ velkommen.

I fremtidens sundhedsvæsen er det oplagt at implementere nogle af de teknologiske løsninger, der allerede findes – især kunstig intelligens har mange løsninger at tilbyde eksempelvis inden for billeddiagnostik og administrativ arbejde. Gennem brugen af digitale løsninger, som kunstig intelligens, er det muligt at frigøre hænder, samt det kan resultere i bedre opsporing, diagnosticering og behandling.

På flere områder er hospitalerne klar til nye løsninger, og en række løsninger inden for kunstig intelligens er nu modne, gennemtestede og regulatorisk godkendte. De kan dermed være med til at skabe de bæredygtige ressourcer, som sundhedssektoren allerede nu mangler. Blandt andet har DI Life Science tidligere i sit sundhedsudspil fokuseret på et øget fokus og behov for digitalisering af sundhedsvæsnets infrastruktur, hvilket bør være et fokuspunkt, når den nylige sundhedsreform forhandles.

Det er især positivt at læse at der i digitaliseringsstrategien stilles forslag om at frigøre 10.000 årsværk på 10 år. Dette viser en ambitiøs vej for, hvordan at brugen af ressourcebesparende teknologi og sammenhængende digitalisering på sundhedsområdet kan være en afgørende nøgle i at løse nogle af de udfordringer som det danske sundhedsvæsen forventes at stå overfor i de kommende år.

Sammen med digitaliseringsstrategien blev der desuden etableret et nyt digitaliseringsråd, som løbende skal bistå den til enhver tid siddende regering med bl.a. at implementere og følge op på fremdriften i arbejdet med det digitale Danmark. Stort tillykke til Nana Boule med formandsposten.

Rikke Bruun Uggerhøj
Skrevet af:

Rikke Bruun Uggerhøj

Relateret indhold