23.05.22 DI Life Science Nyheder

Status fra Bruxelles #2

De to første af tre måneder på DI’s kontor i Bruxelles er nu ved at være gået. Og man må sige, der er gang i life science dagsordenen i EU, så der er nok at tage fat på.

Interoperabilitet. Sig det tre gange hurtigt, og jeg kan love dig for, det slår knuder på tungen. Ikke desto mindre er det, sammen med bl.a. datakvalitet, primær og sekundær brug og forskningsadgang, ét af de vigtigste ord i forbindelse med det nye forslag til en europæisk sundhedsdatarum – European Health Data Space (EHDS).

Som flere af jer formentlig har opdaget, udkom Kommissionen med sit forslag i starten af maj. Et forslag vi fra DI’s side hilser velkomment og ser store potentialer i – men vejen er lang. Du kan læse mere om vores første reaktion på forslaget her.

Min anden af tre måneder på DI’s Bruxelleskontor er således primært gået med at få overblik over EHDS-forslaget og holde en lang række møder med interessenter, fagfolk og beslutningstagere. Særligt er vi engageret i den europæiske organisation DigitalEurope, som er en af de førende brancheorganisation for de såkaldte digitalt transformerende industrier i Europa. Sammen med de øvrige life science medlemmer af DigitalEurope har vi bl.a. holdt møde med EU Kommissionens kontor med ansvar for forslaget og igangsat en arbejdsgruppe, der skal analysere forslaget i dybden mhp. at komme med anbefalinger og forbedringsforslag.

Næste skridt er nemlig at forslaget skal behandles i både Parlamentet og Rådet. Og her er det vigtigt, at vi får sikret at EHDS indeholder de rette rammer for både primær og sekundær brug af sundhedsdata i fremtiden, så vi arbejder ihærdigt på at få positionerne på plads. Både i DI og med vores europæiske partnere. Sundhedsdata er afgørende for udviklingen af fremtidens sundhedsvæsener. Så skal vi for alvor understrege, at EU er en førende life science region, skal vi udnytte alle potentialer, der ligger i et fælles datarum. Vi kommer fra DI Life Science til at følge og engagerer os tæt i hele processen, og du må ikke tøve med at række ud, hvis du har input til forslaget!

Uden for EU holder OECD i denne uge møde i deres Pharmaceutical Committee. DI er repræsenteret via vores OECD-paraplyorganisation Business at OECD. Og så lancerer netop Business at OECD snart deres kampagne ”Stronger Together”, der skal sætte fokus på, hvordan vi sammen på tværs af sektorer kan skabe et robust og bæredygtigt sundhedsvæsen. Mere om det i næste månedsbrev.

De hjemlige sager fylder selvfølgelig også stadig i min portefølje. Der har været møde i Forum for Værdiskabende Indkøb med fokus på et fælles politisk rammepapir, og styregruppemøde i Erhvervsfyrtårn Life Science, hvor vi drøftede næste skridt i projektet og potentielle nye temaer. I næste uge har vi udvalgsmøde i DI Life Science, hvor vi skal have de store strategiske planer frem.

Næste måned byder selvsagt på mere EU, hvor der bl.a. er Rådsmøde for EU’s sundhedsministre. Men selvfølgelig også Folkemøde - jeg glæder mig til at se og skåle med alle i Allinge!

Simone Overby Sloth
Skrevet af:

Simone Overby Sloth

Simone Overby Sloth

Simone Overby Sloth

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3140
  • Mobil +45 2211 7389
  • E-mail sios@di.dk

Relateret indhold