29.09.22 DI Life Science Nyheder

DI’s 2030 plan: Ambitioner for Danmark

Dansk Industri er klar med en ny 2030-plan med ambitioner for Danmark.

Et vigtigt element i planen er, at mere offentlig-privat samarbejde skal sikre høj kvalitet i fremtidens velfærd og sundhedsvæsen.

Sundhedsvæsenet er allerede i dag presset af mangel på sundhedspersoner, og det vil kun blive værre frem mod 2030, hvor antallet af borgere over 80 år vil stige betydeligt. Som sundhedsvæsenet er indrettet i dag, er det ikke gearet til det pres, og gør vi ikke noget ved de massive udfordringer, så vil det gå udover både ventetider, behandlingskvalitet, patientsikkerhed og lighed i sundhed.

Tidligere på sommeren foreslog Dansk Industri og Danske Regioner derfor at etablere en offentlig-privat teknologifond, der over de næste 10 år skal omstille og transformere det danske sundhedsvæsen. Det skal ske med udvikling og implementering af nye sundhedsløsninger, der skal reducere arbejdskraftsudfordringen i sundhedsvæsenet, og sikre danskerne nem og lige adgang til forebyggelse og sygdomsbehandling af høj kvalitet.

I den nye 2030-plan foreslår DI også en 10-årsplan for psykiatrien, en national kronikerplan og mere brug af telemedicinske løsninger.

Du kan læse hele planen lige her:

2030-plan - DI (danskindustri.dk)

Relateret indhold