Ulrik Therkildsen, CEO i Human Bytes og Peder Søgaard-Pedersen, underdirektør og chef for DI Life Science.

08.05.23 DI Life Science Nyheder

Debat: Vent ikke på kommissionerne – spred de gode løsninger nu

Når løsninger med dokumenteret effekt i én region ikke tages i brug i de andre regioner, runger argumentet om personalemangel hult, skriver Ulrik Therkildsen, CEO i Human Bytes, og Peder Søgaard-Pedersen, underdirektør og chef for DI Life Science.

(Debatindlægget blev bragt i Sundhedsmonitor den 02/05/23).

Det er ingen hemmelighed, at manglen på sundhedspersonale er udbredt, og at presset på sundhedsvæsenet generelt er stort. Og det bliver kun større i de kommende år.

Den seneste fremskrivning fra Lægeforeningen viser et behov for yderligere 40.000 læger, sygeplejersker og andet sundhedsfagligt personale i 2030 – og hele 100.000 i 2045.

Derfor er det helt oplagt, at gode løsninger hurtigst muligt skal udbredes på tværs af landet. Når løsninger med dokumenteret effekt i én region ikke tages i brug i de andre regioner, runger argumentet om mangel på radiologer, patologer, sygeplejersker og andre dygtige sundhedsprofessionelle dog lidt hult.

Tre eksempler til udbredelse

Der findes masser af færdigudviklede og godkendte AI-løsninger både fra Danmark og resten af verden. Løsninger, der kan bidrage til at reducere manglen på medarbejdere, når de tages i brug.

Eksempelvis bruger Region Hovedstaden AI-udviklet software til at understøtte lægerne i læsningen af scanningsbilleder i forbindelse med brystkræft-screening. Softwaren hjælper med at tolke billederne og ikke mindst sikre, at personalets sparsomme tid prioriteres til de patienter, hvor scanningen har vist noget mistænkeligt. Softwaren er regulatorisk godkendt, og der er solid dokumentation for, at den kan hjælpe med at opdage brystkræft tidligere, ligesom den bruges i andre lande med tilsvarende gode resultater.

Et andet eksempel er fra Rigshospitalet og Bispebjerg Hospital, hvor man på flere sengeafsnit har kontinuerlig og intelligent overvågning af patienternes vitale værdier som f.eks. puls og iltmætning.

Her hjælper AI med at aflaste sygeplejerskerne for den arbejdstunge observation. Samtidig sikres tidlig opsporing af problemer og reduktion af alvorlige komplikationer for patienterne. Løsningen kan dermed aflaste personalet på de pressede sengeafsnit.

Et tredje eksempel er fra akutafdelingerne, hvor AI løsninger kan hjælpe sundhedspersonalet med hurtigere at afgøre, om der er brud på f.eks. en arm eller ben. Det sparer tid, reducerer antallet af fejl, forkorter ventetiden for patienterne og aflaster presset på akutafdelingen.

»Not invented here«-mentalitet blokerer

Tre af mange eksempler på eksisterende løsninger og teknologier, der hurtigt kan gøre en forskel for et presset sundhedsvæsen. Og med overbevisende resultater burde en udrulning af sådanne teknologier til resten af landet være oplagt.

Men desværre blokerer et velkendt fænomen i sundhedsvæsenet vejen: »Not invented here«. Det er dybt uhensigtsmæssigt, at vi i et lille land ikke er bedre til at samarbejde og lære af hinanden. Hvis vi fortsætter på den måde, gør vi det særdeles svært at sikre et robust og bæredygtigt sundhedsvæsen.

Robusthedskommissionen ser aktuelt på, hvordan vi kan få mere personale til sundhedsvæsenet, og hvordan vi sikrer, at personalets tid bruges bedst muligt. Og Sundhedsstrukturkommission, der netop er nedsat, skal se på, om vi har den rigtige struktur og arbejdsfordeling.

De to kommissioner skal nok komme med brugbare anbefalinger, men der er ingen grund til at vente.

Vores sundhedsvæsen står overfor rigtig mange udfordringer både på sygehusene og i det nære sundhedsvæsen. Det løser ikke alt at få udbredt de gode løsninger, men det vil være en stort skridt i den rigtige retning.

Relateret indhold