GettyImages
07.08.23 DI Life Science Nyheder

DI lancerer ny indsats for fremtidens sundhedsvæsen

Nyt life science netværk samler sundhedsteknologiske virksomheder for at sikre et mere effektivt og robust sundhedsvæsen i fremtiden

Arbejdskraftsudfordringen er allerede i dag det største problem i sundhedsvæsenet, og det vil kun blive værre frem mod 2030. Den demografiske udvikling vil øge antallet af +80-årige markant over de næste ti år, og samtidig bliver antallet af ansatte i sundhedsvæsenet færre. Det kan det nuværende sundhedsvæsen ikke håndtere, uden det må forventes at påvirke f.eks. ventetider, behandlingskvalitet, patientsikkerhed og lighed i sundhed.

Nye teknologiske og digitale løsninger kan bidrage til at frigøre tid og arbejdskraft, så borgere og patienter også i fremtiden har nem og lige adgang til forebyggelse og sygdomsbehandling af høj kvalitet i hele Danmark.

 

Det danske sundhedsvæsen skal omstilles og i højere grad tage teknologiske og digitale løsninger i brug. Den opgave kan sundhedsvæsenet ikke løse alene. Etableringen af vores nye netværk er et meget klart udtryk for, at vi i DI Life Science ønsker at bidrage aktivt til at få løst sundhedsvæsenets udfordringer. Peder Søgaard-Pedersen, Underdirektør

Et velfungerende sundhedsvæsen med høj kvalitet i diagnostik og behandling er lige så vigtigt for erhvervslivet som for befolkningen generelt. Og Danmark har med en stærk life science industri en unik mulighed for at løse vores eget sundhedsvæsens udfordringer. Samtidig kan løsningerne eksporteres til resten af verden, så danske virksomheder også bidrager til at løse tilsvarende udfordringer der.

DI har sammen med Danske Regioner foreslået, at der etableres en offentlig-privat teknologifond for et sundere Danmark, der med en ny missionsdrevet model for offentlig-privat samarbejde skal bidrage til omstillingen og transformationen af det danske sundhedsvæsen og reducere arbejdskraftsudfordringen.

Chefkonsulent Lars Bech-Jørgensen står i spidsen for indsatsen og det nye netværk, og han er ikke i tvivl om, at virksomhederne er en central del af løsningen på sundhedsvæsenets udfordringer.

Der er så mange muligheder og potentialer med nye digitale og teknologiske løsninger i sundhedsvæsenet, og vi får brug for dem i fremtidens sundhedsvæsen. Med netværket vil vi bidrage til at styrke og udvikle det offentlig-private samspil om udviklingen af fremtidens sundhedsvæsen, herunder bl.a. fremme udfordringsbaserede udbud og mere innovative indkøb i sundhedsvæsenet, siger Lars Bech-Jørgensen.

I det nye netværk samler DI virksomheder på tværs af life science-industrien, der har og udvikler løsninger på sundhedsvæsenets arbejdskraftsudfordringer. Det er virksomheder, der eksempelvis leverer it-infrastruktur, AI og machine learning til at frigøre arbejdstid på hospitalerne samt telemedicinske løsninger til behandling af patienter i eget hjem.

 

Der er behov for, at vi løbende tænker nyt, hvis vi i fremtiden skal lykkes med at få et sundhedsvæsen, der kan levere sundhed till flere med færre medarbejdere. Som et godt eksempel på det, ser vi i stigende grad samarbejder mellem lægemiddelvirksomheder og digitale virksomheder, der bl.a. skal understøtte mere selvhjulpne patienter. Det skal vi have meget mere af. Lars Bech-Jørgensen, Fagleder for Fremtidens Sundhedsvæsen

Netværkets første møde bliver i september, og toneangivende virksomheder som bl.a. Systematic, Coloplast, Enversion, O2matic, Roche og Ward 24/7 er allerede med.

Virksomheden Ward 24/7 udvikler løsninger, hvor AI-udviklet software hjælper sundhedspersonalet med at monitorere patienternes tilstand, og adm. direktør Betina Langemark er én af dem, der har meldt sig til netværket.

Jeg er med i netværket, fordi vi har behov for at styrke dialogen om, hvordan vi på tværs af sektorer får udviklet løsningerne til fremtidens sundhedsvæsen, og hvordan vi sikrer, at sundhedsvæsenet kan tage dem i brug. Vi skal videre fra skåltalerne og sikre, at de nye effektive løsninger reelt kommer patienterne og sundhedspersonalet til gavn, siger Betina Langemark, adm. direktør i WARD24/7.

Relateret indhold