Getty Images
11.09.23 DI Life Science Nyheder

DI enig med kommissionen: Teknologi kan sikre mere behandling med færre hænder

Robusthedskommissionen har netop givet deres anbefalinger til et nyt og fremtidssikret sundhedsvæsen, og Dansk Industri er enig i, at teknologi skal aflaste sundhedspersonalet i fremtiden.

Robusthedskommissionen slår i dag fast, at der i fremtiden vil være behov for at behandle flere med færre sundhedspersoner. Allerede i dag er der markante udfordringer med mangel på arbejdskraft i sundhedsvæsenet, ligesom behovet for behandling og øvrige sundhedsydelser stiger i takt med danskernes høje levealder.

”Vi kan ikke fortsætte, som vi plejer i fremtidens sundhedsvæsen, ligesom vi ikke kan rekruttere os ud af problemerne. Derfor er vi nødt til at sætte ind på alle parametre, og for os er udbredelse af teknologi et væsentligt greb i værktøjskassen,” siger Henriette Søltoft,  vicedirektør i DI og fortsætter:

Vi skal sætte turbo på de mange digitale løsninger, der allerede findes i dag. Derfor er det helt rigtigt, at kommissionen peger på at sikre ensartede incitamenter for sygehuse, praksissektoren og kommunerne til både at indkøbe og anvende de innovative teknologiske løsninger, så de kan komme ud at virke hos patienterne. Henriette Søltoft, Vicedirektør

Gør op med ”not invented here” mentaliteten

Den største udfordring i forhold til at få spillet teknologi ind som en del af løsningen i sundhedsvæsenet,  er at digitale løsninger med dokumenteret effekt ikke skaleres og udbredes til hele landet.

Der er tilsyneladende et større ønske – eller måske større prestige – i selv at ville opfinde den dybe tallerken frem for at gøre ligesom de andre, og det dræber desværre skaleringen af de gode løsninger. Det betyder, at patienterne skal vente længere på at få gavn af den nye effektive behandling eller den hurtigere diagnostik, og at sundhedspersonalet fortsat skal løbe stærkere, Henriette Søltoft, Vicedirektør

Derfor hæfter man sig særligt ved anbefalingerne om, at der skal aftales fælles tværsektorielle mål for den digitale og teknologiske udvikling i sundhedsvæsenet og på ældreområdet. Her er det vigtigt, at skalering tænkes ind fra start, når nye løsninger udvikles, og at udvikling og implementering af teknologi bliver mere behovsdrevet.

DI havde gerne set, at man havde været endnu mere konkret i forhold til håndteringen af finansiering af den nye teknologi.

At gå fra innovation og udvikling til drift er enormt vanskeligt for den enkelte afdeling eller organisation. Midlerne kan være svære at finde i stramme et-årige budgetter, hvorfor det vil være klogt at etablere en årlig lånepulje til de forøgede initialomkostninger i forbindelse med udfordringsdrevne værdibaserede indkøb. Lånene vil kunne tilbagebetales over en 3-4 årig periode, når effekterne netop er begyndt at slå igennem.” siger Henriette Søltoft.

Relateret indhold