17.05.24 DI Life Science Nyheder

Mød Visikon: Sundhedskommunikation alle forstår

”Show it – don’t tell it” er mantraet for den aarhusianske Health Tech virksomhed Visikon, der styrker broen mellem sundhedspersonalet, den konkrete behandling og patienten.

For kernen i forretningen er animeret sundhedskommunikation, som alle kan forstå – uafhængigt af socialøkonomisk baggrund og etnicitet.

Det hele startede med mødet mellem Anders Nejsum, CEO i Visikon og hans baggrund som visuel formidler og en læge, der var i gang med en ph.d. om telemedicin og accelererede patientforløb. Det blev til udviklingen af visuel og digital patientuddannelse baseret på forskning fra start.

I dag hjælper Visikons animerede univers patienter og sundhedspersoner i hele verden, på tværs af sygdomsområder, hospitalsafdelinger og kommuner.

Forståelig kommunikation er nøglen til et godt patientforløb

Videnskabelige undersøgelser viser, at over 50% af patienterne ganske enkelt har svært ved at forstå den information, de får i forbindelse med et behandlingsforløb. Det skyldes ikke alene ordblindhed eller lignende vanskeligheder, men bl.a. kompleksiteten i indholdet og de rammer, som patienterne modtager informationen i. Fx kan det i sig selv være stressende at befinde sig på hospitalet i uvante omgivelser, der kan være utryghed i situationen pga. manglende forhåndsviden om det kommende patientforløb, og konsultationen kan handle om en ny diagnose med store konsekvenser for den enkelte. Alt sammen noget, der påvirker indlæring og graden af forståelse af den information, der gives af sundhedspersonalet. Og det kan have store konsekvenser for behandlingen og rehabiliteringen efterfølgende.

”Vi ved, at uforberedte og stressede patienter bruger flere ressourcer. Det kan have uheldige konsekvenser for det samlede patientforløb og den oplevede kvalitet. Og for personalet, der skal bruge længere tid på den upersonlige standardinformation og irrelevante kontakter til afdelingen.” siger Anders Nejsum, CEO og founder af Visikon og fortsætter:

”Studier viser ganske enkelt, at der er flere genindlæggelser, indlæggelserne varer længere og der er flere kontakter med sundhedsvæsenet, når patienterne ikke er klædt godt på til et behandlingsforløb.”

Sparer op til 20 minutter per patient 

Foruden de åbenlyse potentialer for patienterne og deres pårørendes oplevelser af behandlingsforløbet, har Visikon fra start haft hovedfokus på at frigive sundhedspersonalets tid i en presset hverdag, hvor hvert minut tæller. Med den dobbeltdemografiske udvikling, vi står overfor, er det en businesscase i sig selv.

”Vi har afdelinger på hospitalerne der fortæller, at de kan skære op til 20 minutter af deres indledende konsultationer med patienterne. Simpelthen fordi patienterne allerede er informeret gennem vores app og har forstået budskaberne og de procedurer, der hører med til eksempelvis en tarmoperation. Det er tid der frigøres til, at personalet kan bruge tid  på vigtigere kerneopgaver, som fx at behandle flere patienter, at give mere individuel rådgivning og løfte kvaliteten, ” fortæller Anders Nejsum og fortsætter:

”Vi har desuden vist, at vores løsning er rigtig god til at involvere og uddanne de pårørende rundt om patienten, så de kan påtage sig flere opgaver – uden de føler det som en belastning. Det er en stor samfundsmæssig gevinst.”

Skaleringsmulighederne er mange – Netflix løsning er næste skridt på rejsen

Det står hurtigt klart, at fordelene ved animerede patientuddannelser er mange. Rækken af eksempler på, hvordan og hvor løsningen bruges, virker også uudtømmelig: Fra fødsler i Afrika og Indien, til kirurgiske afdelinger på danske og tyske hospitaler, til patientforløb tilhørende de store kroniske sygdomme som KOL og diabetes –  og selvfølgelig i fremtidens sundhedsvæsen, som i langt højere grad foregår i patienternes egen stue.

Næste skridt er at teste en form for udvidet ’Netflix løsning’, hvor de mere end 2.500 videoer og forløb er samlet, så man som behovsejer kan tilgå det hele og selv foretage tilpasninger.

”Det vil kunne gøre skaleringen og effektiviseringen nemmere, hvis eksempelvis en hel region køber løsningen og kan bruge løs af de forskellige patientuddannelser på tværs af sygdomsområder og behandlingsformer. Selvfølgelig altid med indbygget mulighed for at justere de enkelte moduler til et specifikt behov. Men overordnet set, kan vores sundhedskommunikation forstås af alle, uanset om det er patienter fra Fyn eller Indien,” uddyber Anders Nejsum.

Det er lidt en kæphest, det med tilgængeligheden for alle. Det har især i begyndelsen været lidt frustrerende, når de enkelte afdelinger, hospitalsenheder eller kommuner syntes, at de adskilte sig fra de mange andre, der allerede brugte løsningen med fuld tilfredshed, lyder svaret på spørgsmålet om barrierer for skalering.

Den klassiske ’Not invented here-tilgang’ har virkelig eksisteret, men Anders Nejsum oplever også, at mange flere er begyndt at tænke på tværs og i stordriftsfordele. Her kommer der så nogle andre udfordringer med at få mange mindre enheder og siloer til at arbejde smidigt sammen om netop at udnytte stordriftsfordelene til fordel for alle. Både patienterne, de sundhedsfaglige, skatteydernes penge og virksomhedernes levedygtighed.

Foruden national skalering, og skalering på tværs af sygdomsområder, står international skalering også højt på ønskelisten. Og Visikon er allerede godt på vej.

Kort om Visikon

Visikon er en dansk health tech virksomhed, der specialiserer sig i end-to-end digital sundhedskommunikation. Ved at kombinere teknologi med klinisk viden og animerede narrativer, bliver sundhedsprofessionelle i stand til at uddanne patienter og sundhedsforbrugere på nye måder.

Læs mere om virksomheden og deres digitale patientuddannelser: Forside - Visikon

Relateret indhold