Hvad kan DI Life Science tilbyde dig og din virksomhed?

DI Life Science er aktiv i den politiske debat og er din virksomheds talerør overfor politiske beslutningstagere og embedsmænd, når det gælder områder, der optager life science-industrien.

Hvad kan DI Life Science tilbyde dig og din virksomhed?

DI Life Science er aktiv i den politiske debat og er din virksomheds talerør overfor politiske beslutningstagere og embedsmænd, når det gælder områder, der optager life science-industrien.

  • Vi er i tæt dialog med centrale politiske aktører, der gør det muligt at fremhæve din virksomheds problemstillinger og påvirke den sundheds- og life science-politiske dagsorden.
  • Vi er høringspart ved lovgivningsarbejde på sundheds- og life science-området.
  • Vi tilvejebringer netværk for life science-industrien, herunder DI’s udvalg for Life Science og DI’s public affairs panel for life science-industrien.
  • Vi arbejder dagligt for at synliggøre sundheds- og life science-industriens betydning i den offentlige debat f.eks. gennem forskellige centrale medier med debatindlæg, kronikker og nyhedsopdateringer.
Peder Søgaard-Pedersen

Peder Søgaard-Pedersen

Chef for DI Life Science

Susanne B. Christensen

Susanne B. Christensen

Chefkonsulent

• Forsknings- og uddannelsespolitik
• Sundhedsdata
• Personlig medicin
• Lægemidler
• Public Affairs netværk

Caroline Louise Westergaard

Caroline Louise Westergaard

Konsulent

• Analyser
• Digital sundhed
• Healthtech
• Biotek

Cecilie Skjelmose

Cecilie Skjelmose

Konsulent

På barsel

Simone Overby Sloth

Simone Overby Sloth

Konsulent

• Sundhedspolitik
• Værdibaserede indkøb
• EU og international interessevaretagelse
• Medicinsk udstyr
• DI’s udvalg for Life Science

Alexander Hansen

Alexander Hansen

Konsulent

• Kommunikationsansvarlig
• Events
• Danmark som sundhedsnation
• Velfærdsteknologi

Rikke Bruun Uggerhøj

Rikke Bruun Uggerhøj

Studentermedarbejder