Hvad kan DI Life Science tilbyde dig og din virksomhed?

DI Life Science giver dig indflydelse og sparring.

DI Life Science er aktiv i den politiske debat og er din virksomheds talerør overfor politiske beslutningstagere og embedsmænd, når det gælder områder, der optager life science-industrien.

 • Vi er i tæt dialog med centrale politiske aktører, der gør det muligt at fremhæve din virksomheds problemstillinger og påvirke den sundheds- og life science-politiske dagsorden.
 • Vi er høringspart ved lovgivningsarbejde på sundheds- og life science-området.
 • Vi tilvejebringer netværk for life science-industrien, herunder DI’s udvalg for Life Science og DI’s public affairs panel for life science-industrien.
 • Vi arbejder dagligt for at synliggøre sundheds- og life science-industriens betydning i den offentlige debat f.eks. gennem forskellige centrale medier med debatindlæg, kronikker og nyhedsopdateringer.

Hos DI Life Science får du som medlem mulighed for at få individuel sparring. Du får adgang til en række seminarer, konferencer og workshops, der kan bidrage til at udvikle din forretning. Derudover har du mulighed for at deltage i netværk. DI råder desuden over mere end 50 juridiske eksperter, der hver dag sidder klar til at besvare dine spørgsmål om overenskomster, fyringer, arbejdsmiljø etc.

Læs mere om, hvordan du og din virksomhed kan påvirke life science-industriens rammevilkår, få sparring og adgang til en række rabatter nedenfor.

Hvad kan vi gøre for dig?

Hvis du har forslag til nye aktiviteter i DI Life Science eller generelle spørgsmål, så tøv ikke med at kontakte mig.
Peder Søgaard-Pedersen, Chef for DI Life Science

Direkte: +45 3377 3945

Mobil: +45 2128 6755

Email: peso@di.dk

FORDELE

Få indflydelse

DI Life Science giver dig de bedst mulige rammebetingelser for at drive virksomhed i og ud fra Danmark. På vegne af medlemmerne involverer DI Life Science sig i en lang række politiske sager. Vi har blandt andet bidraget til Genstartteam for Life Science, FogU-fradrag på 130 pct. og beslutning omkring Bemyndiget organ. Derudover har vi bidraget til en national indsats for HelathTech og bedre adgang til sundhedsdata. Som medlem af DI Life Science får du et talerør over for politikere og en partner, der varetager dine interesser i inden for industrien.

Få hjælp til personalejura

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til personalejura på tlf. 3377 3377 eller pr. mail jura@di.dk. Hver dag sidder DI’s eksperter klar til at rådgive dig om ansættelser, opsigelser, udstationeringer, løn, arbejdsmiljø etc. i tidsrummet 8-17.  

DI giver svar på alle typer spørgsmål 
Vores personalejuridiske afdeling råder over mere end 75 advokater og konsulenter med ekspertise indenfor alle grene af personalejura. Al rådgivning tager udgangspunkt i jeres konkrete situation.

Vi rådgiver blandt andet om:

 • Ansættelse, ansættelseskontrakter mv. 
 • Afskedigelser 
 • Barselsregler
 • Arbejdstid
 • Indgåelse af lokale aftaler
 • Funktionærers ansættelsesvilkår
 • Arbejdsmiljø
 • Konkurrence- og kundeklausuler
 • Sygefravær
 • Personalepolitikker

På DI’s hjemmeside kan du hurtigt få svar på hyppigt stillede spørgsmål. Her kan du blandt andet finde information om ansættelseskontrakter og opsigelse. Læs mere om personalejura her

Få indblik i life science-industriens økonomiske udvikling

DI Life Science leverer jævnligt fagligt analyser. Rapporter og analyser fokuserer bl.a. på omsætning, økonomisk fremgang i life science-industrien, beskæftigelse, samt industriens rolle for Danmarks økonomi. 

Du kan finde alle analyserne her.

Vær med til at sikre life science-industriens interesser

Som medlem af DI Life Science kan du deltage i DI’s public affairs panel for life science-industrien. DI’s public affairs panel for life science-industrien samler public affairs chefer fra medlemsvirksomhederne. I panelet drøftes aktuelle sundhedspolitiske emner.

Deltag i konferencer, seminarer og workshops

DI Life Science gennemfører løbende konferencer, seminarer og workshops. Arrangementerne har til formål at give medlemmerne inspiration, viden og værktøjer til at udvikle deres virksomhed, deres medarbejdere og deres forretninger. Det sker bl.a. på Sundhed- og Life Science-industriens Dag, på kurser og gennem DI's netværksarrangementer. Du kan bl.a. deltage i DI's public affairs panel for life fcience-industrien og Netværk for sundhedsteknologi. Find alle DI's netværk, kurser og arrangementer her.

 1. En stærk platform overfor politikere og myndigheder

 2. Målrettet vejledning og sparring

 3. Industriens Barselsfond

 4. Løbende information om life science-industrien

 5. Invitationer til seminarer, konfenter og workshops

 6. Adgang til virksomhedsnetværk og udvalg

Peder Søgaard-Pedersen

Peder Søgaard-Pedersen

Chef for DI Life Science

 • Direkte +45 3377 3945
 • Mobil +45 2128 6755
 • E-mail peso@di.dk
Susanne B. Christensen

Susanne B. Christensen

Chefkonsulent

 • Direkte +45 3377 3656
 • Mobil +45 2949 4417
 • E-mail sch@di.dk
Karen Voetmann

Karen Voetmann

Konsulent

Akkvisition

 • Direkte +45 3377 3975
 • Mobil +45 2892 3863
 • E-mail kavo@di.dk
Caroline Louise Westergaard

Caroline Louise Westergaard

Konsulent

 • Direkte +45 3377 3543
 • Mobil +45 2943 2572
 • E-mail calw@di.dk
Cecilie Skjelmose

Cecilie Skjelmose

Konsulent

 • Direkte +45 3377 3057
 • Mobil +45 5213 2377
 • E-mail ceci@di.dk
Simone Overby Sloth

Simone Overby Sloth

Konsulent

 • Direkte +45 3377 3140
 • Mobil +45 2211 7389
 • E-mail sios@di.dk
Rikke Bruun Uggerhøj

Rikke Bruun Uggerhøj

Studentermedhjælper