19.01.21 DI Life Science Blog

Beskyt de samfundskritiske funktioner

Vi har knap nok forladt det mørke og COVID-plagede 2020, før ulykkerne står i kø igen. Den stærkt smitsomme britiske variant af virussen, har fået regeringen til at forlænge alle tiltag og restriktioner til og med den 7. februar. Og der er ingen sikkerhed for at restriktionerne ikke bliver forlænget igen.

Vi skal holde fast, holde ud og holde sammen. Men det er afgørende at sammenholdet ikke kun handler om at holde ud. Vi skal i fællesskab aktivt bekæmpe smittespredningen og sikre en så hurtig vaccinationsudrulning som mulig. Det gøres bedst i tæt offentlig-privat samarbejde, som forløbet under pandemien tydeligt har vist.

Derfor vil vi gerne kvittere for at regeringen har inddraget private udbydere, der er med til at sikre 100.000 daglige hurtigtest frem til udgangen af april. Senest har regeringen også åbnet for at private skal inddrages i selve vaccinationsudrulningen, så vi i fællesskab kan nå målet om 100.000 vaccinationer om dagen, når først vaccinedoserne er til rådighed.

Men selv med denne ambitiøse målsætning, er det sundhedsmyndighedernes forventning at vi allertidligst opnår flokimmunitet – og dermed normalitet igen – til sommer. Der er derfor behov for at beskytte samfundskritiske funktioner, så vi kan holde gang i både sundhedsvæsenet og økonomien indtil det igen bliver muligt at færdes frit.

DI har derfor anbefalet regeringen at prioritere samfundskritiske funktioner i vaccinationsprogrammet. Det gælder især højt specialiserede medarbejdere, der ikke umiddelbart kan erstattes. For eksempel medarbejdere, som servicerer kritisk udstyr på hospitaler, er i tæt kontakt med udsatte borgere eller specialister i produktionen af medicin og medicinsk udstyr, som ikke må blive syge, hvis vi skal holde sundhedsvæsenet i gang de næste svære måneder.

Samlet set vurderes disse funktioner, samt nøglearbejdere indenfor eksporten, at udgøre ca. 50.000 ansatte ud af de godt 2 millioner personer, der er ansat i det danske erhvervsliv. Det svarer til en halv dag i vaccinationsplanen, når Danmark som forventet når op på at vaccinere 100.000 dagligt. Effekten står altså mange gange mål med indsatsen.

Vi foreslår naturligvis, at disse vacciner bliver gjort tilgængelige efter de mest sårbare og udsatte grupper. Men det er særligt nødvendigt at privatansatte, der er med til at holde sundhedsvæsenet i gang ved at servicere respiratorer, laboratorietest, CT-scannere, røntgenapparater eller nøglemedarbejdere i produktionen af lægemidler og medicinsk udstyr, bliver prioriteret og beskyttet mod smitte.

Den offentlige og private sektor skal holde sammen om at holde gang i både sundhedsvæsenet og økonomien - mens vi venter på flokimmunitet, sol og sommer.

Venlige hilsner

Peder Søgaard-Pedersen

Chef for DI Life Science
Mobil: 21286755
Mail: PESO@di.dk

Peder Søgaard-Pedersen

Peder Søgaard-Pedersen

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3945
  • Mobil +45 2128 6755
  • E-mail peso@di.dk