17.12.21 DI Life Science Blog

Julestatus i life science land

Lige før sommerferien sendte vi en halvårsstatus for DI’s indsats for et sundere Danmark. Den følger vi nu op på med en julestatus for andet halvår 2021, og et ønske om en glædelig jul og et godt nytår til vores medlemsvirksomheder og samarbejdspartnere!

Sommerferien og vores sidste halvårsstatus var stadig frisk i erindringen, da regeringen lancerede sit reformudspil Danmark kan mere I i begyndelsen af september. Udspillet indeholdt ti temaer for en tiårig reformplan af Danmark. Der var bl.a. temaer som at danskerne skal være ”flittigere” og ”dygtigere” i fremtiden, men at danskerne også skal være ”sundere” var ikke et tema i regeringens første udspil. Endda på trods af at vi netop var kommet helskindet ud af en global pandemi og forsat venter på en ny sundhedsaftale.

Der var imidlertid andre gode initiativer i udspillet, herunder især at regeringen har foreslået at gøre det midlertidigt forhøjede forskningsfradrag på 130 pct. permanent. En DI-mærkesag, som vi har kæmpet længe for og som statsministeren kvitterede for på DI Topmødet 2021. Det vil nemlig være med til at understøtte de knap DKK 16 mia., som life science industrien investerer i forskning- og udvikling hvert år.

Kort efter regeringens reformudspil, lancerede vi DI’s sundhedsudspil Et sundere Danmark – i en sundere verden, hvor vi opfordrer regeringen til at tage ”sundhed” med i næste del af regeringens reformudspil ”Danmark kan mere II”. Vi har brug for en 10-årig plan for hvordan vi etablerer verdens bedste sundhedsvæsen. Vi skal udnytte læringerne fra pandemien, som desværre ser ud til at forsætte længere end først antaget. Og vi skal sikre et mere bæredygtigt og sygdomsforebyggende sundhedsvæsen ved hjælp af et tættere offentlig-privat samarbejde.

Vi fulgte straks op på vores sundhedsudspil med Danmarks største konference for sundhedsinnovation, Healthtech Summit 2021, som vi holdt i samarbejde med alle regionerne, Health Tech Hub Copenhagen og flere andre partnere i slutningen af september. Konferencen bragte regioner, hospitaler, life science og sundhedsvirksomheder, samt førende internationale eksperter sammen om hvordan fremtidens bæredygtige sundhedsvæsen skal se ud.

Fra internationale eksperter til selv at få mulighed for at rejse udenlands. I november havde jeg den store ære at være med på statsbesøget til Berlin, sammen med flere af vores medlemsvirksomheder, sundhedsministeren og kongefamilien. Det var en stor succes. Tyskerne var meget inspireret af det danske sundhedsvæsen. Ikke mindst af vores høje grad af digitalisering i sundhedsvæsenet.

Og meget apropos, så har sundhedsdata fyldt meget i andet halvår af 2021. Det nationale partnerskab for sundhedsdata, som jeg selv sidder med i, holdt sit første møde i slutningen af august. Her er hele sundhedsvæsenet repræsenteret, samt patientforeninger, industrien, sundhedspersonale og myndigheder. Partnerskabet fungerer som et rådgivende forum for regeringen og skal hjælpe med at realisere regeringen og sundhedsvæsenets vision for sundhedsdata.

For at samle konkrete input til arbejdet i partnerskabet for sundhedsdata, arrangerede vi en offentlig høring om sundhedsdata i november, sammen med næstformanden for partnerskabet og CEO for LEO Innovation Lab, Anne Fleischer, samt Medicoindustrien, Danish Life Science Cluster og Health Tech Hub Copenhagen. Det var en stor succes, hvor vi fik indsamlet over 20 konkrete cases for hvornår og hvorfor det er svært at få adgang til og bruge sundhedsdata til sundhedsforskning og innovation i sundhedsvæsenet.  

Endelig lancerede regeringen sin nye analyse af life science industriens økonomiske fodaftryk i denne uge, hvor det blev slået fast med syvtommersøm, at Danmark er en sundhedsnation. Med over 20 pct. af den samlede vareeksport, må Danmark siges at leve af eksport af medicin, medicinsk udstyr og sundheds-it, på samme måde som vi længe har levet af fødevarer- og klimaeksport. Ved samme lejlighed blev regeringens Life Science Råd offentliggjort. Rådet skal styrke det offentlig-private samarbejde på sundhedsområdet og har Lars Rasmussen som formand. Han er både formand for Coloplast og Lundbeck. Derudover sidder Kristian Villumsen, CEO i Coloplast, samt Peter Drøidal, Country Manager for Novartis DK og Emil Fannikke Kiær, DI’s politiske direktør med i Rådet. I fællesskab vil både de og vi kæmpe for et sundere Danmark, i en sundere verden.

Trods en trist afslutning på 2021, med stadigt stigende smitteudvikling med Omikron-varianten, er vi i DI fulde af kampgejst og klar til 2022: Det bliver et år, hvor vi vil kæmpe for en endelig vedtagelse af et permanent forskningsfradrag uden loft; kæmpe for et mere bæredygtigt sundhedsvæsen, der både er mere digitalt, sammenhængende og har strukturerede patientforløb for kroniske patienter; en ambitiøs eksekvering af regeringens og sundhedsvæsenets vision for sundhedsdata; en EU-regulering der understøtte sundhedsforskning og innovation i Europa – og endelig at vi sammen med regeringen, får sikret tilstrækkeligt med hænder og kvikke hoveder til life science industrien i Danmark. Ellers kan vi ikke realisere det store potentiale, som regeringens life science strategi netop lægger op til.

Rigtig glædelig jul og godt nytår til alle vores medlemmer og samarbejdspartnere. Vi glæder os til at forsætte samarbejdet i 2022!

Venlige hilsner

Peder Søgaard-Pedersen

Chef for DI Life Science
Mobil: 21286755
Mail: PESO@di.dk

 

             linkedin - v5.png

Peder Søgaard-Pedersen

Peder Søgaard-Pedersen

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3945
  • Mobil +45 2128 6755
  • E-mail peso@di.dk

Relateret indhold