12.03.21 DI Life Science Blog

Sundhedsdata - vejen til et sundere Danmark

Bedre adgang til og anvendelse af sundhedsdata er vejen til at forebygge og behandle kræft, udvikle sundhedsteknologiske løsninger med patienten i centrum og forske i nye behandlinger mod kognitive sygdomme som demens. Kort sagt: Data kan redde liv.

De danske sundhedsdata er unikke og blandt verdens bedste. Det er de fordi, vi har en lang tradition for, og erfaring med, at indsamle information i nationale sundhedsregistre, kliniske kvalitetsdatabaser og biobanker, ligesom vores data dækker hele befolkningen over mange år og kan kobles på tværs af datakilder. Men det er en international førertrøje, vi konstant skal udvikle og forbedre hvis vi skal kunne fastholde førerpositionen inden for sundhedsforskning fremover. Derfor er det også virkelig gode takter, at Sundhedsministeriet, Erhvervsministeriet og Danske Regioner er gået sammen om at skabe én fælles indgang til sundhedsdata. Bravo!

En fælles indgang til dataoverblik, vejledning og ansøgning om adgang til sundhedsdata på tværs af dataansvarlige myndigheder på statsligt og regionalt niveau.” Det er, hvad man fra regeringen og regionernes side lover. Det kan vi kun kvittere for. Det har vi efterlyst igennem længere tid.

Planen er klar: Et digitalt datalandkort skal give overblik over danske sundhedskilder og dataansvarlige institutioner. En vejledningsfunktion skal sikre bedre information og hurtigt svar på spørgsmål om rammer og krav til ansøgning om adgang til sundhedsdata. Og en fælles digital ansøgningsportal skal gøre ansøgningsprocessen hurtigere og lettere. Tjek, tjek, tjek.

Nu afventer vi lanceringen af Life science strategien, hvor sundhedsdata ifølge erhvervsministeren vil udgøre en hjørnesten. Her er én fælles indgang et rigtig godt udgangspunkt, men der er også behov for en servicemodel for analyse og statistik på tværs af datakilder og ensrettet regelfortolkning på tværs af myndigheder. Det vil for alvor sikre, at verdens bedste sundhedsdata kan redde liv i – både Danmark og resten af verden.

Venlige hilsner

Peder Søgaard-Pedersen

Chef for DI Life Science
Mobil: 21286755
Mail: PESO@di.dk

Peder Søgaard-Pedersen

Peder Søgaard-Pedersen

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3945
  • Mobil +45 2128 6755
  • E-mail peso@di.dk

Relateret indhold