16.04.21 DI Life Science Blog

Life science strategi skal gøre Danmark til verdensledende sundhedsnation

Endelig kom den! Regeringen har netop præsenteret deres længe ventede life science strategi her i Industriens Hus.

Den danske life science-industri er en vækstmotor i dansk økonomi. Industrien har endda vist sig at være konjunkturrobust, så vi selv i en krisetid har leveret overskud til vores allesammens velfærd og skabt arbejdspladser. Men den globale konkurrence er ultraskarp – og den er kun blevet forstærket af coronapandemien. Derfor er det også nødvendigt at få styrket rammevilkårene for branchen netop nu, så vi kan fastholde vores position som en af verdens førende life science nationer. Overordnet er der – set fra min stol – rigtig mange gode og fornuftige tiltag i strategien, men der er naturligvis også et par steder, hvor jeg gerne havde set større ambitioner.

 

Her er mine 5 nedslag:

1: Uden forskning, ingen life science branche
Det kræver massive investeringer i forskning at kunne tilbyde danskerne bedre sundhed. Derfor er det også enormt vigtigt med kendte, langsigtede rammevilkår, så virksomhederne roligt kan lægge deres investeringer i Danmark. Her vil regeringen nu sikre bedre vilkår for kliniske forskning, ligesom at regeringen tidligere taget et vigtigt skridt ved at forlænge forskningsfradraget til 2022. Jeg havde dog gerne set, at fradraget blev gjort permanent, og at loftet for merfradrag blev løftet, så vi på kort sigt kan fastholde – og på længere sigt øge investeringerne i danske sundhedsløsninger og arbejdspladser.

2: Sundhedsdata redder liv
Vi har unikke sundhedsdata i Danmark og en lang tradition for at anvende data i offentlig-privat samarbejde. Den tradition skal fortsætte og udnyttes endnu bedre. Her vil jeg gerne rose regeringen for: Etablering af én fælles indgang til sundhedsdata, etablering af sikker national dataanalyseplatform og et nationalt partnerskab for bedre anvendelse af sundhedsdata. Alt sammen til gavn for danskerne, der får glæde af de bedste nye behandlinger og sundhedsløsninger.

3: Danmark som udstillingsvindue
4 ud af 10 danskere lever med mere end én kronisk sygdom, og udviklingen ser ud til at fortsætte i den forkerte retning. Derfor godt med regeringens initiativ til en kommende task force, der skal udvikle indsatser målrettet kronisk sygdom og ulighed. Sammen med et styrket fokus på innovative indkøb i sundhedsvæsenet, vil det være med til at gøre Danmark til et sundhedsmæssigt fyrtårn for resten af verden. Jeg håber dog også, at regeringen senere på året følger op med en ambitiøs sundhedsaftale, der bl.a. rummer nationale kronikerplaner med fokus på forebyggelse, opsporing og behandling.

4: Danmark skal bidrage til mere sundhed i verden
Regeringen har lagt op til et styrket myndighedssamarbejde og globalt sundhedsdiplomati for at fremme Danmarks life science eksport. Den indsats skal være med til at markedsføre Danmarks stærke offentlig-private samarbejde om forebyggelse, opsporing og behandling af kroniske lidelser i resten af verden.

5: Life Science råd skal sikre tværgående dialog mellem industrien, sundhedsvæsenet og regeringen
En styrket dialog i et formaliseret set-up skal styrke vores unikke offentlig-private samarbejde og være med til at sikre en stærk kobling mellem erhvervspolitikken og sundhedspolitikken. Derfor ser vi meget frem til arbejdet i Rådet, så vi sammen kan sikre, at strategiens mange gode takter bliver til virkelighed – også på den lange bane.  

Tilbage venter nu de politiske forhandlinger, som forhåbentlig ender ud i en rigtig god og bred aftale, der styrker vores konkurrenceevne, og gør os til en life science nation i verdensklasse.

Venlige hilsner

Peder Søgaard-Pedersen

Chef for DI Life Science
Mobil: 21286755
Mail: PESO@di.dk

Peder Søgaard-Pedersen

Peder Søgaard-Pedersen

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3945
  • Mobil +45 2128 6755
  • E-mail peso@di.dk

Relateret indhold