11.06.21 DI Life Science Blog

Lad os få en europæisk life science-strategi

Et bredt politisk flertal landede for nyligt en dansk life science-strategi. Men life science er ikke kun en dansk styrkeposition, den er europæisk. Derfor er det centralt, at vi også får en europæisk life science-strategi, der kan styrke Europa i den globale konkurrence.

Den globale konkurrence på life science-området er stor, og den er kun blevet forstærket med coronapandemien. Derfor er der behov for, at man arbejder strategisk med udviklingen af området på europæisk plan. En europæisk life science strategi bør ganske enkelt indgå som en hjørnesten i EU’s industripolitik, der netop har fokus på at styrke EU’s konkurrenceevne i forhold til f.eks. Kina og USA.

Her er mine pejlemærker for en europæisk life science strategi:

  • Et stærkere og mere agilt regelsæt: Vi skal beskytte den intellektuelle ejendomsret i og udenfor EU, samt give bedre muligheder for brug af sundhedsdata til at udvikle fremtidens sundhedsløsninger. Det er grundlaget for udvikling af al ny medicin, medicinsk udstyr og sundhedsteknologi – i både Danmark og resten af EU.
  • En mere målrettet forskningspolitik: Vi skal sikre optimalt samspil mellem EU og medlemslandenes forskningsprioriteter på sundhedsområdet. Det skal sikre, at de nationale sundhedsvæsner i EU har mulighed for at være på forkant med f.eks. genterapi, personlig medicin og kunstig intelligens.
  • En stærkere handelspolitik: EU skal hjælpe danske og andre europæiske life science virksomheder med at få bedre adgang til f.eks. USA, Kina og Japans sundhedsmarkeder. EU skal også beskytte virksomhederne mod unfair konkurrencevilkår, som f.eks. selektiv statsstøtte, tvungen teknologioverførsel og brud på patentrettigheder.
  • En europæisk sundhedspolitik: EU skal sikre et stærkt pandemiberedskab, så produktion og leverancer af værnemidler, medicinsk udstyr og vacciner er på plads til en kommende sundhedskrise. Derudover skal EU styrke kampen mod kroniske lidelser i regi af FN’s Verdensmål og selv være bedre til at koordinere forskning og udvikling, samarbejde med industrien og dele erfaringer om patientforløb på området.

Hvis EU lykkes med dét, vil de videnstunge jobs også fremover blive lagt i Europa, sammen med flere investeringer i forskning og udvikling af ny medicin, medicinsk udstyr og sundhedsteknologi. Vi vil samtidigt sikre vores egen forsyningssikkerhed af vacciner, lægemidler, medicinsk udstyr og værnemidler, samt være bedre i stand til at hjælpe vores naboer og mindre velstillede lande med f.eks. vaccinedoser.

Jeg håber derfor, at erhvervsministeren vil tage sin life science strategi med til Bruxelles og inspirere sine europæiske  kolleger. En europæisk life science strategi vil nemlig ikke kun være til gavn for industrien, men også for de patienter og det sundhedspersonale, som life science industrien hjælper til daglig.

Venlige hilsner

Peder Søgaard-Pedersen

Chef for DI Life Science
Mobil: 21286755
Mail: PESO@di.dk

Peder Søgaard-Pedersen

Peder Søgaard-Pedersen

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3945
  • Mobil +45 2128 6755
  • E-mail peso@di.dk

Relateret indhold