25.06.21 DI Life Science Blog

Sommerstatus med vind i sejlene

Høje temperaturer, kolde drikke og EM i fodbold rimer på sommer. Og inden længe vil ferien og auto-svarene indfinde sig for de fleste. Dermed rundes et vigtigt halvår for life science-branchen af.

2021 var endnu ikke begyndt, før det forhøjede forskningsfradrag på 130 pct. blev forlænget til og med 2022 med den grønne skattereform. En sag som DI har kæmpet hårdt for – og stadig fortsætter kampen for. Senest har Lars Sandahl, DI’s adm. direktør og Sofie Carsten Nielsen, Radikale Venstres politiske leder opfordret at gøre forskningsfradraget permanent og få fjernet fradragsloftet.

Kort efter vandt TÜV SÜD udbuddet om etablering af et bemyndiget organ til certificering af medicinsk udstyr i Danmark. Udbuddet på 15 mio. kr. var en del af den politiske aftale om genstart af dansk eksport. En sag som DI, i tæt samarbejde med Medicoindustrien, havde arbejdet for i regeringens genstartsteam for life science og biotek.

I marts blev erhvervsklyngen Danish Life Science Cluster etableret, med DI som medstifter og sponsor. Klyngen skal bygge bro mellem forskningsmiljøerne, sundhedsvæsenet og life science-industrien og sikre, at sundhedsforskningen i højere grad kommer patienter til gavn.

I april fik vi en ambitiøs life science strategi, som erhvervsministeren havde lovet, med et rygstød på 270 mio. kr. Den blev lanceret i DI, sammen med bl.a. vores samarbejdspartnere LIF og Medicoindustrien. Indholdet bød på flere vigtige initiativer, såsom én fælles indgang til sundhedsdata, en pulje til innovative indkøb i sundhedsvæsenet, et styrket internationalt myndighedssamarbejde og sundhedsdiplomati, bedre vilkår for klinisk forskning og et nationalt life science råd, der skal være med til at eksekvere vækststrategien. Initiativer som DI, i tæt samarbejde med medlemmerne, LIF og Medicoindustrien, har kæmpet for blev så ambitiøse som muligt – og som vi forsat arbejder for at få eksekveret ligeså ambitiøst.

I maj præsenterede Vækstteam Hovedstaden sine anbefalinger, der skal realisere det store erhvervs- og eksportpotentiale, der ligger i at gøre hovedstaden til en global sundhedshovedstad. Det er anbefalinger, som DI og DI’s medlemsrepræsentant har udarbejdet i samarbejde med Region Hovedstaden og andre erhvervsledere, og vi vil arbejde for, at anbefalingerne bliver til et pilotprojekt på en national kronikerplan.

Endelig har vi arbejdet for etablering af dansk vaccineproduktion på kommercielle vilkår, kæmpet mod international ophævelse af patenter på COVID-vacciner og etableret et helt nyt sekretariat i DI Life Science.

Nu ser vi frem mod et lige så begivenhedsrigt efterår, hvor vi vil kæmpe for en ambitiøs eksekvering af life science strategien, et permanent forskningsfradrag på 130 pct. uden fradragsloft, en national kronikerplan, bedre adgang til kvalificeret arbejdskraft og en europæisk life science-strategi. Det kan vi kun lykkes med i tæt samarbejde med vores medlemmer og gode samarbejdspartnere i Lif og Medicoindustrien.

Vi glæder os derfor til samarbejdet – og til at forsætte kampen for flere sunde leveår til danskerne og resten af verden. Peder Søgaard-Pedersen, Underdirektør

Rigtig god sommer!

Venlige hilsner

Peder Søgaard-Pedersen

Chef for DI Life Science
Mobil: 21286755
Mail: PESO@di.dk

Peder Søgaard-Pedersen

Peder Søgaard-Pedersen

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3945
  • Mobil +45 2128 6755
  • E-mail peso@di.dk

Relateret indhold