14.01.22 DI Life Science Blog

Endelig: Ny sundhedsreform på vej

Det vi længe har ventet på, ser nu ud til at blive en realitet i 2022. En reform af sundhedssektoren bliver uden tvivl omdrejningspunktet i år, og jeg glæder mig over, at statsministeren nu vil indkalde til forhandlinger om en sundhedsreform snarest muligt.

Under en hasteforespørgsel i Folketinget i onsdags, lovede Statsministeren at indkalde til forhandlinger om en sundhedsreform inden udgangen af marts. Det er rigtig positivt. Det er en kendt sag, at sundhedsvæsenet ikke er bæredygtig på den lange bane, hverken behandlingsmæssigt eller økonomisk. Derfor skal ambitionsniveauet være højt. Den nye sundhedsreform skal være en ambitiøs plan for en omfattende forandring af det danske sundhedssystem med fokus på sundhedsdata, health tech og øget forebyggelse.

Sundhedsvæsenet er i forvejen presset, og vi er derfor nødt til at tage hånd om det, så det bliver i bedre stand til tage hånd om patienter med kroniske lidelser, der er steget med knap 25 procent de sidste 10 år. I dag lever 4 ud af 10 danskere med mere end én kronisk lidelse. Det er desværre en udvikling, som vil fortsætte i takt med, at befolkningen bliver ældre.

I 2030 forventes der at være 150.000 flere +80 årige borgere, hvoraf mange vil have behov for behandling af kroniske lidelser. Derfor ser jeg frem til en ny sundhedsreform, der skal kunne ruste os bedre mod pandemier, reducere antallet af patienter med kroniske lidelser, skabe et bæredygtigt sundhedsvæsen og være med til at sikre et sundere Danmark.

Jeg håber derfor, at regeringen vil indkalde alle relevante parter til forhandlingsbordet, så det bliver en gennemgribende og gennemtænkt reform – hellere gennemarbejdet end hurtig.

DI står med vores eget reformudspil i hånden og er mere end klar til at hjælpe.

Nyt råd skal styrke offentlig-privat samarbejde
Udover sundhedsudspillet, så kommer vi også til at arbejde for at vi eksekvere effektivt på de 38 vækstinitiativer, der blev vedtaget med life science strategien i foråret. I den forbindelse er der blevet nedsat et life science råd med repræsentanter fra sundhedsvæsenet, myndigheder og life science industrien, hvor DI selv er repræsenteret sammen med flere af vores medlemmer. 

Forskerfradrag og international arbejdskraft
2022 er også året hvor vi kæmpe videre for at forskningsfradraget bliver gjort permanent. Det vil være med til at styrke de grundlæggende rammevilkår for forskning og udvikling inden for life science, som er afgørende for et lille land som Danmark, der lever af gode idéer.

Endelig kommer vi til at kæmpe for, at virksomhederne får bedre adgang til kvalificeret udenlandsk arbejdskraft. I sin nytårstale hørte vi Mette Frederiksen åbne op for at ”tage diskussionen” om udenlandsk arbejdskraft, hvilket er lovende og forhåbentligt tyder på, at regeringen har lyttet til erhvervslivet og nu ændrer kurs omkring udenlandsk arbejdskraft.

Vi ser frem til et nyt år og samarbejdet med både regeringen og sundhedsvæsenet om et sundere Danmark.

Venlige hilsner

Peder Søgaard-Pedersen

Chef for DI Life Science
Mobil: 21286755
Mail: PESO@di.dk

Relateret indhold