21.09.21 DI Life Science Nyheder

Et sundere Danmark - i en sundere verden

Danmark er en af Europas førende life science nationer, og det danske sundhedsvæsen er blandt verdens bedste. Alligevel har vi ikke i tilstrækkelig grad formået at forene de stærke offentlige-private kræfter, når det gælder forebyggelse og behandling af kroniske lidelser. Derfor offentliggør DI i dag sit bud på en langsigtet plan for fremtidens sundhedsvæsen.

Med udspillet "Et sundere Danmark - i en sundere verden" kommer DI med sit indspil til regeringens reformprogram "Danmark kan mere", hvor sundhed bør indgå som et politisk tema. Danmark har brug for en tiårig plan for, hvordan vi håndterer den stigende kronikerbyrde, der sætter både danskernes sundhed og sundhedsvæsenets økonomi under pres. 

I dag lever 4 ud af 10 danskere med mere end én kronisk lidelse. Det er en udvikling, som vil fortsætte i takt med, at befolkningen bliver ældre. Det vil få udgiften til sundhed til at stige de mange kommende år - det er vi som samfund nødt til at gøre noget ved. 

Både i forhold til forebyggelse, tidlig opsporing og diagnose, behandling, udvikling af ny medicin, medicinsk udstyr og sundhedsteknologi, kan life science virksomheder i Danmark, det danske sundhedsvæsen og danske forskere for alvor bidrage med viden og konkrete løsninger - det skal vi udnytte. 

Derfor foreslår DI nu, at regeringen og sundhedsvæsenet afsætter 20 mia. kr. over de næste 10 år til at udvikle et sundhedsvæsen, der er bedre i stand til at forebygge kroniske lidelser og livstruende sygdomme.

Grundlæggende skal det samlede sundhedsvæsen (regioner, kommuner og praktiserende læger red.) blive bedre til at sygdoms-forebygge, og dermed begrænse behovet for alvorlig sygdoms-behandling, så danskernes sundhed forbedres.

Herunder kan du se de fem hovedanbefalinger fra DI's sundhedsudspil. 

Nederst på siden finder du link til hele udspillet. 

Publikationer

Læs hele DI's Sundhedsudspil her

Et sundere Danmark - i en sundere verden

Publikationer

Download the policy recommendation in English

A healthier Denmark - in a healthier world
Alexander Hansen
Skrevet af:

Alexander Hansen

Peder Søgaard-Pedersen

Peder Søgaard-Pedersen

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3945
  • Mobil +45 2128 6755
  • E-mail peso@di.dk

Relateret indhold