23.10.20 DI Life Science Blog

En ambitiøs life science strategi – for hele Danmarks skyld

I denne uge har DI Life Science, LIF, Medicoindustrien, Danish.Care, Dansk Erhverv og Dansk Biotek holdt en række webinarer i fællesskab med bl.a. Erhvervsministeriet, Sundhedsministeriet, Udenrigsministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet og Danske Regioner.

Formålet har været at lade vores medlemsvirksomheder kommer til orde og få konkretiseret, hvorfor det er så vigtigt at regeringens nye life science strategi bliver ambitiøs.

For at lykkes, skal strategien være med til at give life science virksomheder, de bedste vilkår for at forske og udvikle nye behandlinger og sundhedsløsninger i Danmark, for at bidrage til et mere effektivt sundhedsvæsen, og endelig være med til skabe de bedste rammer for eksport af sundhedsprodukter og -løsninger. En eksport som vel og mærke kan tredobles frem mod 2030!

Potentialet er ikke til at tage fejl af, som det klart fremgår af anbefalingerne fra regeringens genstartsteam for life science og biotek.

Life science-industriens organisationer har derudover lanceret fem konkrete initiativer, som vil være med til at få Danmark i mål, i et fælles debatindlæg i Børsen.

Vi beder ikke om tilskudsordninger, men i stedet en strategi der styrker vores rammevilkår, så de kommer på niveau med verdens bedste. Ikke kun for branchens skyld, men til gavn for dansk økonomi, vækst, arbejdspladser, sundhed, velfærd – og dermed hele Danmarks skyld.

Venlige hilsner

Peder Søgaard-Pedersen

Chef for DI Life Science

Mobil: 21286755
Mail: PESO@di.dk

Peder Søgaard-Pedersen

Peder Søgaard-Pedersen

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3945
  • Mobil +45 2128 6755
  • E-mail peso@di.dk

Relateret indhold