10.09.21 DI Life Science Blog

Permanent forskningsfradrag er kommet tættere på

I tirsdags fremlagde regeringen den første del af deres 10-årige reformpakke, Danmark kan mere, hvori de foreslår at gøre det midlertidigt forhøjede forskningsfradrag permanent. Det skal regeringen have stor ros for. Det skal Venstre, Radikale Venstre og Konservative også for deres opbakning til et permanent forskningsfradrag på 130 pct.

Et permanent forskningsfradrag på 130 pct. uden loft, er en af DI’s absolutte topprioriteter og en vi længe har kæmpet for, i tæt samarbejde med vores medlemsvirksomheder og samarbejdspartnere Lif og Medicoindustrien. Et lille land som Danmark lever af at omsætte gode ideer til bl.a. nye sundhedsløsninger via forsknings- og udviklingsaktiviteter.

Desværre skraber Danmark bunden i OECD, når det gælder skattemæssige incitamenter for forskning og udvikling. Det er et problem, hvis vi gerne vil fastholde vores position som en af Europas førende life science nationer. For vi er i skarp konkurrence om investeringer i sundhedsforskning fra store lande som Frankrig, England, USA og Kina – ikke mindst efter corona, hvor hele kloden har fået et langt stærkere fokus på værdien af investeringer i sundhed. Derfor er det vigtigt, at vi også får fjernet det nuværende loft over det skattemæssige merfradrag, for at få fuld effekt af forskningsfradraget.

Ifølge Finansministeriets egen opgørelse vil det ”kun” koste 200 mio. DKK helt at fjerne loftet. Til gengæld vil det være med til at fastholde og øge de 15 mia. DKK i forsknings- og udviklingsinvesteringer, som life science virksomheder årligt investerer for i Danmark. Derudover kommer de knap 28 mia. DKK, som det øvrige erhvervsliv står for. Samlet set står erhvervslivet for 2/3 af alle forskningsinvesteringer i Danmark, hvoraf mere end 1/3 kommer fra life science branchen.

Derfor har DI lanceret en kampagne om behovet for et permanent forskningsfradrag uden loft i landsdækkende medier og på sociale medier.

Selvom regeringens reformpakke indeholder mange gode initiativer, er finansieringen bestemt ikke uden torne. Regeringen foreslår at hæve aktiebeskatning fra 42 til 45 pct. (hvilket allerede er i dag det 2. højeste beskatningsniveau i OECD), samt skære 3 mia. DKK i erhvervsstøtten. Og mens et permanent forskningsfradrag gavner forskningstunge virksomheder med overskud, gavner det ikke de mange små life science virksomheder, som ofte drives med underskud i flere år, før de får etableret en stabil forretning. Det gælder især de mindre virksomheder indenfor bioteknologi. Her er det vigtigt at opnå et niveau for skattekreditter, der svarer til forskningsfradraget.

Regeringen har fremlagt ti fremskridt for Danmark i et tiårigt perspektiv

Danmark kan mere

Læs også:Danmark i bund på vilkår for forskning og udvikling

Vi opfordrer derfor Folketinget til at vedtage et permanent forskningsfradrag uden loft i de kommende forhandlinger om regeringens reformpakke, men at finde anden finansiering end øget aktiebeskatning. Og til også at sikre gode vækstvilkår for morgendagens vækstvirksomheder via et øget niveau for skattekreditter.

Det ser vi frem til at kæmpe for sammen med vores medlemsvirksomheder og samarbejdspartnere – i tæt dialog med regeringen og Folketingets partier.  

Venlige hilsner

Peder Søgaard-Pedersen

Chef for DI Life Science
Mobil: 21286755
Mail: PESO@di.dk

Peder Søgaard-Pedersen

Peder Søgaard-Pedersen

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3945
  • Mobil +45 2128 6755
  • E-mail peso@di.dk

Relateret indhold