Velkommen til analysen: 
Klimastatus i danske produktionsvirksomheder 2024

Hjemmesiden er opdelt i tre sektioner og syv visualiseringer, hvor der vil være plads til at fejre de sejre, produktionsvirksomhederne allerede har opnået, samtidig med, at vi sikrer en opmærksomhed på de udfordringer, der stadig ligger foran os. Du vil kunne læse om:

 1. Er produktionsvirksomhederne på vej i mål? Denne sektion præsenterer, hvor langt de danske produktionsvirksomheder er kommet med at nedbringe deres CO2e-udledninger i dag.

 2. Hvilke bæredygtige tiltag har virksomhederne allerede sat i søen? Denne sektion beskriver, hvilke bæredygtige tiltag danske produktionsvirksomheder allerede har implementeret for at nå deres klimamål.

 3. Hvilke barrierer holder produktionsvirksomheder tilbage? Denne sektion belyser de største barrierer, som danske produktionsvirksomheder møder i omstillingen til en grønnere produktion.
 1. 1

  Er produktionsvirksomhederne på vej i mål?

Fremskrivningen viser, at produktionsvirksomhederne er godt på vej til at nå det nationale klimamål i 2030 på 70 pct. CO2e-reduktion – det er en rigtig god nyhed. Der er dog mange nuancer til fortællingen. Et blik ned over underbrancherne i produktionssektoren viser, at det langt fra er lige nemt at lave CO2e-reduktioner i alle dele af produktionssektoren.


Nogle brancher har allerede nået 2030-målet, mens andre stadig kæmper med at få realiseret de CO2e-reduktioner, som det kræver. De nyeste tal på underbrancher er fra 2021, men de giver et meget godt billede af underbranchernes forskelligartede udvikling.

 1. 2

  Hvilke bæredygtige tiltag er der allerede i gang?

Produktionsvirksomhedernes arbejde med den grønne omstilling kan også aflæses i oversigten over sektorens samlede energiforbrug. Udviklingen viser tydeligt, at selvom produktionsvirksomhedernes energiforbrug er steget siden 2015, så fortsætter det fossile energiforbrug med at falde.

I tillæg til omlægningen af energiforbruget, arbejder mange virksomheder strategisk med forskellige tiltag for at nedbringe deres CO2e-udledninger.

At reducere drivhusgasserne er ikke kun godt for klimaet, det er også godt for forretningen. Ved strategisk at arbejde med CO2e-reduktioner arbejder virksomheden hen imod en bæredygtig fremtid for planeten – og for forretningen.

Samtidig med at produktionsvirksomhederne er ved at omlægge deres energiforbrug, viser vores undersøgelse, at mange virksomheder også har implementeret forskellige grønne tiltag. Her fokuserer vi på tre tiltag – alle relateret til at lægge konkrete planer og mål.

 1. 3

  Hvilke udfordringer står danske produktionsvirksomheder over for?

Hvordan skal vi så få endnu flere virksomheder på banen? Analysen peger på nogle barrierer, som skal ryddes af vejen, hvis virksomhederne skal lykkes med at komme helt i mål. Løsningerne skal både findes hos politikerne på Christiansborg og hos virksomhederne selv.

Én ting er at reducere sine udledninger – én anden ting er, om man har forudsætningerne på plads til at kunne dokumentere det.

Vores analyse viser, at mange virksomheder – særligt de små og mellemstore – mangler kendskab til egne og underleverandørers CO2e-udledninger. Det er en kompleks opgave,som ikke alle virksomheder har ressourcer til.

Epinion har på vegne af  Dansk Industri  og Industriens Fond undersøgt, hvor tæt de danske produktionsvirksomheder er på at nå de nationale klimamål for 2025 og 2030. Desuden er det undersøgt, hvilke tiltag virksomhederne har igangsat indtil nu, samt hvilke barrierer virksomhederne oplever i jagten på endnu flere CO2-reduktioner.

DI Produktion er produktionsvirksomhedernes talerør, og arbejder hver dag for at sikre de bedst mulige vilkår for, at produktionsvirksomhederne kan realisere deres grønne ambitioner. Vi tilbyder viden, netværk og andre værktøjer, der skal hjælpe virksomhederne.

Klimaklar Produktionsvirksomhed er et andet godt tilbud, hvor man uden omkostninger kan få konkret hjælp til den grønne omstilling og de rapporteringsudfordringer, der naturligt følger med. Programmet er gratis for både DI-medlemmer og ikke-medlemmer, da det er støttet af Industriens Fond.

Line Gry Knudsen

Line Gry Knudsen

Programleder, Klimaklar

Peter Trillingsgaard

Peter Trillingsgaard

Branchedirektør