Netværk

Forum for Energipriser

Hvordan er den aktuelle prisudvikling? Hvilke forandringer tegner sig forude? Hvad kan min virksomhed gøre? Er der politiske initiativer på vej på nationalt eller EU-plan? Hvad gør man i andre EU-lande? Hvad gør DI?

De høje energipriser giver store udfordringer for danske produktionsvirksomheder, uanset om man bruger el, gas eller olie til at producere. I den vanskelige situation er der mange spørgsmål, der melder sig.

DI Produktion har i samarbejde med DI Energi, DI Byggeri og DI Fødevarer etableret et Forum for Energipriser. Initiativet henvender sig særligt til produktionsvirksomheder, der er stærkt påvirket af energipriserne, og som her kan holde sig opdateret på udviklingen på både kort og langt sigt og få svar på de spørgsmål, der fylder i hverdagen.

Forum for Energipriser samler virksomhederne til månedlige virtuelle statusmøder over Teams – næste gang er den 15. november kl. 15.00 - 15.45. Det er gratis at deltage.

Har du spørgsmål eller vil vide mere om Forum for Energipriser, så kontakt chefkonsulent Søren Jensen, DI Produktion, på soje@di.dk eller 3377 4748.

Søren Jensen

Søren Jensen

Seniorchefkonsulent