Netværk

Virtuelt netværk for Miljø og Produktion

Følg med i udviklingen i miljølovgivningen på månedlige webinarer i DI Produktion og Procesindustriens nye netværk

Næste møde: Ændringer af EU's direktiv for industrielle emissioner (IED), som danner rammen for en del virksomheders miljøgodkendelser

Morten Løber fra DI's enhed for miljøpolitik og cirkulær økonomi fremlægger, hvad vi ved om det opdaterede direktiv.

Ændringer i omfattede aktiviteter:

  • Nye elementer "Environmental Performance Limit Values" (EPLV), effektivitetskrav for energi, vand og råmaterialer
  • Transformationsplaner, som hænger sammen med miljøledelsessystemet
  • Mulighed for administrative bøder for overtrædelse og erstatningskrav fra sundhedspåvirkede naboer
  • E-PRTR opdateres og udvides og bliver til "Industrial Emissions Platform"

Vi afventer dog stadig de endelige tekster, som skal vedtages af Europaparlamentet og ministerrådet, så nogle detaljer kan mangle i fremlæggelsen.

Om Netværket

Miljøregler påvirker mange danske produktionsvirksomheder, og det kan være et tungt arbejde at holde sig opdateret på, både de gældende regler – og hvordan disse bliver administreret – og på den lovgivning som er på vej på forskellige områder.

Derfor lancerer DI Produktion i samarbejde med Procesindustrien et nyt netværk, hvor virksomheder månedligt via oplæg fra DI og relevante myndigheder kan blive opdateret på nye tiltag inden for miljøområdet, som kan påvirke produktionsvirksomheder. Fokus vil være på det regulatoriske område.

Webinarerne henvender sig til virksomhedsledere, fabrikschefer, miljøchefer og medarbejdere i miljøafdelinger i danske produktionsvirksomheder.

Netværks-møderne foregår som månedlige webinarer fra 15:00 – 15:45, og på hvert møde tages typisk et eller flere nye eller opdaterede regelsæt op i samarbejde med relevante miljømyndigheder. Netværksdeltagerne orienteres om temaet på forhånd, så man ved, om det konkrete netværksmøde er relevant.

Vi vil bl.a. behandle PFAS, revurdering af miljøgodkendelser samt den nye BREF om luftrensning i den kemiske sektor. Det er gratis for DI-medlemmer at deltage i netværket.

Møderne før sommerferien afholdes den 16. maj og 14. juni. Alle dage kl. 15.00-15.45

Har du spørgsmål eller vil vide mere om Netværk for Miljø og Produktion, så kontakt chefkonsulent Morten Løber, på molo@di.dk eller 3377 3935.

Søren Jensen

Søren Jensen

Seniorchefkonsulent