Netværk

Virtuelt netværk for Miljø og Produktion

Følg med i udviklingen i miljølovgivningen på månedlige webinarer i DI Produktion og Procesindustriens nye netværk

Næste møde: Nye rammer for udledning af industri-spildevand

Udledning af spildevand fra industri er kommet stærkt i fokus. En del retningslinjer er pludselig faldt bort, og noget nyt er på vej. I DI Produktions virtuelle Netværk for Miljø og Produktion giver vi på mødet den 14. juni kl. 15 et overblik over, hvad vi ved lige nu, så du kan være forberedt.

Bliv bl.a. klogere på:

  • Mange sager om udledning af spildevand er blevet stoppet på grund af Klagenævnsafgørelsen om påvirkning af overfladevand. Hvad betyder det lige nu for opblandingszoner og udledning (direkte og indirekte, herunder fra luften) til vandområder?
  • Miljøministeriet arbejder med, hvordan miljøfarlige stoffer skal håndteres i forhold til vandmiljøet, og hvordan der opnås god kemisk tilstand i nationale overfladevand og grundvand inden udgangen af 2027 som foreskrevet i vandrammedirektivet.
  • Vi forventer, at en ny vejledning om tilslutning af industrispildevand til offentlig kloak snart bliver sendt i høring. Hvad kan vi mon forvente?
  • Miljøministeren har desuden suspenderet dele af Miljøstyrelsens vejledning om udledninger til vandmiljøet.

Om Netværket

Miljøregler påvirker mange danske produktionsvirksomheder, og det kan være et tungt arbejde at holde sig opdateret på, både de gældende regler – og hvordan disse bliver administreret – og på den lovgivning som er på vej på forskellige områder.

Derfor lancerer DI Produktion i samarbejde med Procesindustrien et nyt netværk, hvor virksomheder månedligt via oplæg fra DI og relevante myndigheder kan blive opdateret på nye tiltag inden for miljøområdet, som kan påvirke produktionsvirksomheder. Fokus vil være på det regulatoriske område.

Webinarerne henvender sig til virksomhedsledere, fabrikschefer, miljøchefer og medarbejdere i miljøafdelinger i danske produktionsvirksomheder.

Netværks-møderne foregår som månedlige webinarer fra 15:00 – 15:45, og på hvert møde tages typisk et eller flere nye eller opdaterede regelsæt op i samarbejde med relevante miljømyndigheder. Netværksdeltagerne orienteres om temaet på forhånd, så man ved, om det konkrete netværksmøde er relevant.

Vi vil bl.a. behandle PFAS, revurdering af miljøgodkendelser samt den nye BREF om luftrensning i den kemiske sektor. Det er gratis for DI-medlemmer at deltage i netværket.

Møderne før sommerferien afholdes den 16. maj og 14. juni. Alle dage kl. 15.00-15.45

Har du spørgsmål eller vil vide mere om Netværk for Miljø og Produktion, så kontakt chefkonsulent Morten Løber, på molo@di.dk eller 3377 3935.

Søren Jensen

Søren Jensen

Chefkonsulent