DI Produktion

Arbejdskraft i verdensklasse

Det er afgørende for produktionsvirksomhedernes virke, at der er et tilstrækkeligt rekrutteringsgrundlag med relevante kompetencer, når virksomhederne skal besætte sine stillinger.

Her er vi i Danmark generelt udfordret for så vidt angår arbejdsudbuddet, og de danske produktionsvirksomheder specifikt for så vidt angår arbejdskraft med relevante uddannelser. For få søger og gennemfører ganske enkelt de erhvervsrettede uddannelser.

Udvidelse af rekrutteringsgrundlaget

DI Produktion foreslår:

  • at unges udgangspunkt til at være jobparate, og at de dermed indgår i arbejdsstyrken.
  • at den aktive indsats for at tiltrække udenlandsk arbejdskraft styrkes, særligt via indsatser i Sydeuropa
  • at sagsbehandlingsgangen for modtagelse og etablering af udenlandske ansatte forenkles betragteligt i regi af SIRI
  • at der etableres nye International Citizen Service Centre (ICS-centre) i Danmark. Konkret foreslås, at der i lighed med hvad aftalepartierne bag reformforhandlingerne 21. januar 2022 blev enige om så skal der afsættes 8 mio. kr. i 2022 og 7 mio. kr. årligt i 2023 og frem til etablering og drift af to nye International Citizen Service centre (ICS-centre). Formålet er at øge den geografiske tilgængelighed til et ICS-center for internationale tilflyttere. I centrene kan udenlandske borgere få hjælp til det nødvendige papirarbejde ved indrejse i Danmark og kan derved komme hurtigere i gang med deres arbejdsliv i landet til gavn for danske virksomheder.  

Styrkelse af de relevante kompetencer

DI Produktion foreslår:

  • at teknologiforståelse indføres som obligatorisk fag i folkeskolen. Der skal afsættes 100 mio. kr. årligt fra næste års finanslov til teknologiforståelse i en periode på mindst 5 år
  • etablering af en forsøgspulje til praksisrettede studieretninger i det almene gymnasium stx. Gymnasieelever skal i højere grad introduceres for mulighederne i erhvervsuddannelser og professionsuddannelser, særligt på STEM-området. Det skal ske ved at oprette nye studieretninger på stx, hvor eleverne får indblik i professionsfag og -færdigheder via en praksisrettet undervisningstilgang, projekter og praksisforløb. Undervisningen skal tilrettelægges i et tæt samarbejde mellem gymnasier og erhvervsskoler.
  • at der afsættes en pulje på i alt 50 mio. kr. i 2023-2028 til gennemførelse af forsøg med praksisrettede studieretninger på stx. Målet er, at der 2030 skal der mindst være 10.000 flere end i dag, der har færdiggjort en STEM-uddannelse
  • at erhvervspraktik skal være obligatorisk i folkeskolens udskoling.
  • at læreruddannelsen styrkes blandt andet gennem flere undervisningstimer, obligatorisk faglighed i teknologiforståelse og hvordan praksis bringes ind i undervisningen.

Relateret indhold