DI Produktion

Den grønne omstilling

Danmark har en afgørende styrkeposition i verden når det kommer til den grønne omstilling -ikke mindst i kraft af innovative produktionsvirksomheder, der viser vejen til bæredygtig produktion. Den styrkeposition skal udbygges til samfundets fordel og heri spiller de danske produktionsvirksomheder en nøglerolle.

Grøn skattereform

Vi har brug for en ambitiøs og gennemtænkt grøn skattepolitik, der e­ffektivt fremmer den grønne omstilling. Heri ligger der også åbenlyse muligheder for danskeproduktionsvirksomheder, som enten omstiller sig til en bæredygtig produktion og/eller udvikler teknologier, der understøtter den bæredygtige produktion.

En grønne skattereform skal gennemføres under hensyntagen til virksomhedernes konkurrenceevne og med minimal lækage til udlandet. Vi skal ikke eksportere CO2.

DI Produktion foreslår:

 • indførslen af en CO2-afgift for de ikke-kvotebelagte brancher, således at dobbeltbeskatning undgås. De allerede
 • at kvoteomfattede virksomheder skal ikke opkræves en national særskat
 • at CO2-afgiften skal være på niveau med kvoteprisen, så ensartethed og konkurrenceevne sikres, både internt nationalt og i EU.
 • at Skatteprovenu fra CO2-afgiten skal bruges til øgede incitamenter, så virksomheder kan investere i den rette teknologi
 • at reformen skal være en omlægning, der sikrer, at det ikke grundlæggende bliver dyrere at drive virksomhed. CO2-afgiften bør gå hånd i hånd med tilskud, fradrag og forskning, der fremmer ny teknologi og den grønne omstilling.  
 • en aftaleordning hvor afgift spares mod investeringer i mindre CO2-udledning. Skal kunne anvendes både indenfor og udenfor den kvotebelagte sektor.

Det skal være lettere at afsætte sine bæredygtigt fremstillede produkter til den offentlige sektor

Danske produktionsvirksomheder er blandt de fremmeste i verden, når det kommer til bæredygtig produktion. Det skal både fremmes og belønnes, ligesom der deri ligger et fortsat stort eksportpotentiale, som bør understøttes via de offentlige indkøb.

DI Produktion foreslår, at 80 pct. af de udbud af vareindkøbskontrakter, som udbydes af offentlige ordregivere i 2025, lever op til følgende seks bæredygtighedskriterier:

 • Kriterie 1: Indkøbet tager afsæt i EU’s grønne indkøbskriterier og eksempelvis kravene bag mærkeordninger som EU-blomsten
 • Kriterie 2: Indkøbet baserer sig på totaløkonomien, hvor levetid af produktet samt driftsomkostninger indtænkes
 • Kriterie 3: Indkøbet inddrager overvejelser om - og eventuelt konkrete krav til - efterbrugsfasen af produktet
 • Kriterie 4: Udbuddet vægter kvalitet i evalueringen af tilbud
 • Kriterie 5: Udbuddets indledende markedsdialog fokuserer på optimering af logistik setup’et for vareleveringen
 • Kriterie 6: Kontrakten indeholder en innovationsklausul, som animerer til partnerskab om løbende forbedringer i driften og indkøbets grønne profil, herunder CO2-udledning

Relateret indhold